Er zijn in het kader van de strategie aanscherping bijeenkomsten georganiseerd in alle faculteiten. De Decanen gaven met medewerkers en het College van Bestuur hun eigen invulling aan deze bijeenkomsten, passend bij de lokale ontwikkelingen. Bekijk hier de samenvattingen van deze bijeenkomsten en de daarbij terugkerende thema's.