UT - Vision 2020

Praktische vertalingen op weg naar Vision2020

De Universiteit Twente maakt vaart. Als universiteit leggen we de komende jaren de lat nog hoger en stellen onze ambities opwaarts bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Maatschappijgericht, synergie gedreven, ondernemend en internationaal georiënteerd zijn de kernwaarden die hierin centraal staan.

Onze ambities zijn verwoord in Vision 2020. Op deze pagina vind je meer informatie over de initiatieven die gestart zijn op weg naar Vision2020.

Summerschool Curiousu

Eén van de ambities die we als UT hebben opgenomen in Vision 2020 is dat we voorop willen lopen met vernieuwende, toepasbare kennis en een uniek onderwijsaanbod in een onderscheidende omgeving. Onze campus ontwikkelt zich tot inspirerende ontmoetingsplaats voor wetenschappers en studenten. Een community voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Een uitwerking daarvan is dat we een Summerschool aanbieden met inspirerend onderwijs op een de internationale en nationale markt. Deze modules bieden het beste van de UT aan. CurisiousU de nieuwe naam van onze Summerschool is hiervan het resultaat, geïnspireerd door ideeën die tijdens Create the UT of Tomorrow zijn bedacht, zoals BOOT-CampUS en Festivaliz’UT.

Meer informatie

Meer informatie vind je op www.utwente.nl/curiousu.

Strategisch Business Development

Meer informatie over de Strategisch Business Development is te vinden op onze Engelstalige website.

University of Serious Improvers

Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste dingen voor onze klanten goed doen? Hoe krijgen we meer controle over ons werk? Hoe maken we onze ambities waar? Dit zijn belangrijke vragen die ons continu bezighouden. Om ons hierbij te helpen is het programma ‘Lean werken op de UT’ opgezet. Lean wordt als methodiek ingezet om onze strategische doelen uit Vision2020 te halen. Nieuwsgierig geworden naar Lean en welk effect we tot nu toe hebben bereikt? Bekijk dan snel onderstaande film.

Wil je weten wat Lean voor jou kan betekenen? Neem dan contact op met onze programmacoördinator Lean, José Franken of kijk op www.utwente.nl/lean. Daar kun je je ook opgeven voor een kennismakingsworkshop.

Samenwerking

De Universiteit Twente werkt samen met het bedrijfsleven aan high-tech oplossingen voor de toekomst. Voorbeelden van projecten of samenwerkingsverbanden worden op de business pagina ter inspiratie weergegeven.

Internationalisering

Actuele informatie over het programma Internationalisering is te vinden op de Engelstalige pagina Internationalization.

Ontwikkeling ict in het onderwijs

Hoe gaat de UT gebruik maken van digitaal toetsen? Hoe en waar willen we inzetten op MOOC’s (Massive Open Online Courses, gratis online cursussen)? En hoe gaan we om met blended learning? Digitalisering in het onderwijs is een belangrijk speerpunt in de aangescherpte strategie Vision 2020.

Meer informatie

Meer informatie over digitalisering in het onderwijs staat op de TELT-website. Wil je meer lezen over ICT in het onderwijs. Bekijk het nieuwsarchief ICT in het onderwijs.

Gamma meets Bèta

Hoe kunnen we onze sociale en technologische krachten nog meer bundelen? Hoe gaan we nog betere oplossingen vinden voor complexe maatschappelijke vraagstukken? Een antwoord hierop is Tech4People, een initiatief vanuit de faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS).

Tech4People is een programma dat is opgezet tijdens het fusieproces van de gammafaculteiten. Het is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de gamma en bèta disciplines. Meer weten over Tech4People? Wat het heeft opgeleverd en wat ervoor heeft gezorgd dat dit succesvol is geworden? Bekijk dan snel de Tech4People-film en the intranetpage Tech4people.

DesignLab

DesignLab is een platform voor multidisciplinaire samenwerking en creativiteit, dat zich richt op onderwijs en onderzoek in ‘design research’. DesignLab benadert design als het realiseren van creatieve en multidisciplinaire verbindingen tussen wetenschap en samenleving: Science2Design4Society. We willen bijdragen aan het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen en problemen door wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op een innovatieve manier te vertalen naar maatschappelijke uitdagingen en problemen. Bij het ontwikkelen van oplossingen en producten staat altijd de impact op de samenleving centraal.

Ga naar de DesignLab website (in het Engels) voor meer informatie.

Campus

Campus app

Het campusapp project is een initiatief dat is voortgekomen uit het Innovatiebudget van de Universiteit Twente. In een actieve samenwerking tussen de diensten en wetenschappers en studenten wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een app die de bezoeker van onze campus virtueel aan de hand kan nemen en op die manier wegwijs kan maken op de campus. Benieuwd naar de ideeën en mogelijkheden voor de app? Bekijk hieronder het vergezicht.

Starbucks

Starbucks Coffee Company en foodservice-organisatie Albron openen vandaag de deuren van de Starbucks vestiging in het EDU-café aan het O&O-plein op de campus van de Universiteit Twente. De campus van de UT is een ontmoetingsplek van internationale pioniers en ondernemers. Het heeft een aanjagende functie voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen door samenwerking met anderen. Daar horen uitstekende faciliteiten en dus ook goede koffie bij.