Vision 2020 – Vernieuwen Experimenteren Pionieren

De Universiteit Twente maakt vaart. We leggen de komende jaren de lat nog hoger en stellen onze ambities opwaarts bij. De UT is dé ondernemende universiteit, die voortdurend anticipeert en snel en adequaat reageert op veranderingen in haar omgeving. Onze medewerkers zijn toonaangevend. We schakelen continu met overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om baanbrekend onderzoek te genereren. Wij leveren uitmuntende studenten af die uitblinken door hun vermogen hoogwaardige kennis te combineren om zo oplossingen voor de vragen van de toekomst te ontwerpen, samen met bedrijven en overheden in binnen- en buitenland. Als internationaal leidende universiteit zijn wij bepalend voor de innovatiekracht van onze regio. Lees verder …

Meer informatie over de geboekte resultaten en ontstane initiatieven vind je onder de kop Initiatieven.

Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies
Vernieuwen Experimenteren Pionieren

De brochure kan besteld worden via een bestelformulier.

Drone view Vision2020

45 IDEAS TO CREATE THE UT OF TOMORROW

In dit ‘bidbook’ zijn alle ideeën samengevat die tijdens de denktank ‘Create the UT of Tomorrow’ naar voren zijn gekomen. Op 1 april jl. hebben zo’n driehonderd enthousiaste medewerkers, studenten en alumni vol enthousiasme met elkaar creatieve en verrassende voorstellen voor de toekomst van de UT bedacht. Uitgangspunt voor deze denktank vormde het conceptdocument Vision 2020 waarin de UT ambities voor de komende jaren zijn geformuleerd.

Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies
45 Ideas to create the UT of tomorrow