Wat doen we?

Internationale Veiligheid en Stabiliteit

Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid is bij meerdere initiatieven en netwerken betrokken die gericht zijn op kennisvergaring rondom conflict, (in)stabiliteit, en veiligheid. Voorbeelden hiervan zijn deelname aan de NWO themacommissie Conflict en Veiligheid, dat zoekt naar kennis rondom conflict binnen de samenleving. Een ander voorbeeld is deelname aan de Werkgroep Entrepreneurship for Stability (EfS) van het Kennisplatform Security and Rule of Law, een van de kennisplatformen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Incidenteel ondersteunt het Kenniscentrum initiatieven voor het tot stand komen van bijeenkomsten met conflicterende partijen rondom het thema water.