Wat doen we?

Waterzekerheid, Voedselveiligheid

Het Kenniscentrum is betrokken bij de totstandkoming van het Nederlands-Palestijns Academisch Consortium op het gebied van Water, waar waterzekerheid (water security) en voedsel veiligheid (food safety) een centrale rol in spelen. Dit Consortium bestaat uit 5 Nederlandse en 5 Palestijnse Universiteiten, en beoogt een bijdrage te leveren aan de kennis, innovatie, onderzoek in het Palestijnse hoger onderwijs, en aan verdere professionalisering in de Water Sector, door middel van professionele training.

Onderzoeksprojecten richten zich op 3 thema’s: (a) het vergroten van waterzekerheid door hergebruik van behandeld afvalwater en brakwater, en het in kaart brengen van ‘vervuilde’ grondwatergebieden; (b) het onderzoeken van de veiligheid en betrouwbaarheid van technieken voor waterzuivering voor de publieke gezondheid; en (c) het voorkomen van waterverspilling door beter waterbeheer (waaronder tariffering).

Deelnemende universiteiten zijn:

Maastricht School of Management (penvoerder), Maastricht

Universiteit Twente, Enschede

Wageningen University UR, Wageningen

UNESCO Institute for Water Education (IHE), Delft

Technische Universiteit Delft, Delft

Birzeit University, Birzeit

Al Quds University, Jeruzalem

Palestinian Technical University Kadoorie, Tulkarm

An Najah University, Nablus

Palestinian Polytechnic University, Hebron

De Universiteit Twente, Birzeit Universiteit en Maastricht School of Management vormen samen het management team.

Lees hier meer over de start van het programma.