Wat doen we?

Veiligheid en Gedrag

Hoe creëer je gedragsverandering in een organisatie om de veiligheid te vergroten? Het anders inrichten van processen is niet noodzakelijkerwijs voldoende om risico’s te voorkomen die een negatief effect kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen van de organisatie; of op de veiligheid in de omgeving. Het Kenniscentrum beoogt om, samen met partners uit diverse netwerken, zoals Safety at Work, cases te verzamelen en te documenteren waar gedrag (en gedragsverandering) centraal staat, zoals in High Reliability Organizations.

Wij kijken vanuit een gedragswetenschappelijk perspectief hoe we veiligheid(sgedrag) in productieomgevingen kunnen verklaren en met behulp van communicatie kunnen verbeteren. Voor meer informatie, neem contact op met Joris van Hoof (j.j.vanhoof@utwente.nl of 053-4896131)