Wat doen we?

Sociale Veiligheid en Zelfredzaamheid

De overheid verwacht meer en meer van ‘burgerparticipatie’ en de ‘zelfredzame’ burger. Terwijl dit deels gevoed wordt vanuit bezuinigingsmotieven, heeft het ook te maken met een andere visie op de samenleving. Ze wil hierbij ook zelfredzaamheid stimuleren met betrekking tot bepaalde vormen van veiligheid, zoals bij uitval van nutsvoorzieningen of bij overstromingen. Zelfredzaamheid speelt echter ook in andere domeinen, zoals in de zorg, veilig internetgebruik, of bij mobiliteit. De UT neemt actief deel aan diverse projecten die hiermee te maken hebben.

Het Kenniscentrum is programma leider van het deelprogramma ‘Sociale Veiligheid en Zelfredzaamheid’ van Twente Safety and Security (TSS), een regionaal samenwerkingsverband van organisaties in de publieke sector, waaronder Gemeente Enschede en de Veiligheidsregio Twente, bedrijven, waaronder Thales en enkele kennisinstellingen (Universiteit Twente, Kennispark Twente en Saxion Hogeschool).