Wat doen we?

Risico communicatie en risico bewustzijn

De UT werkt al nauw samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het terrein van e-health. In twee postdoc projecten van de groep Psychologie, Gezondheid en Technologie wordt onderzocht in samenwerking met RIVM hoe social media ingezet kunnen worden voor bevordering van risicobewustzijn en beïnvloeding van gedrag. Doel is tailoring en personalisatie van communicatie (voor diverse doelgroepen) voor bevordering van seksuele gezondheid en voor het voorkomen van resistenties (antibiotica; superbugs).

Verder hebben beide organisaties een aanzet gegeven voor verdere samenwerking op de terreinen risico-communicatie (bijvoorbeeld rondom nanotechnologie; risico communicatie in crisis situaties) en publieke gezondheid. Daarbij ligt de nadruk op infectieziekten.