Wat doen we?

Regulering versus zelfregulering

De recente discussienota ‘Veiligheid: een balans van verantwoordelijkheden’ (Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven, 2013) geeft scherp aan dat een balans van verantwoordelijkheden rondom veiligheid, en een combinatie van regulering en zelfregulering, alleen mogelijk is indien deze verantwoordelijkheden worden benoemd en belegd in heldere afspraken. Dit heeft betrekking op de rol van interne en externe toezichthouders.

Lees hier de discussienota.

Een introductie op deze discussie vindt u hieronder: