Wat doen we?

Integrale Veiligheid

https://www.utwente.nl/veiligheid/watdoenwe/Integrale%20Veiligheid/Integrale%20Veiligheid-1.png


Het College van Bestuur acht de organisatie van veiligheid en risicomanagement van groot belang voor de UT. Daarom is er een Werkgroep Integrale Veiligheid in het leven geroepen en heeft deze werkgroep een risico-inventarisatie gehouden met betrekking tot veiligheidsrisico’s. De risico-inventarisatie omvatte meerdere domeinen, waaronder fysieke en externe veiligheid, milieu en ARBO, ICT veiligheid, evenals vraagstukken rondom vertrouwelijke informatie en integriteit van medewerkers en studenten.

Het kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid heeft een bijdrage geleverd aan het identificeren van risico’s en de werkgroep Integrale Veiligheid geadviseerd m.b.t. het proces. Naar aanleiding hiervan is besloten door het CVB dat er ten aanzien van diverse veiligheidsdossiers beleid wordt geformuleerd.

Periode van onderzoek:

Januari 2013 – Juli 2015

Financiering:

Intern


Budget:

Geen

Uitvoering:

Afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu; Werkgroep Integrale Veiligheid; Centrum voor Risicomanagement en Veiligheid.


Output:

Risico-inventarisatie; workshops; rapportage, besluitvorming