Wat doen we?

Conflict en Milieu

Conflict en Milieu in Noord Libanon

Het programma ‘Conflict and Environment’ (Conflict en Milieu) in Noord Libanon is afgerond. Dit programma richtte zich op kwetsbaarheden van lokale bevolkingsgroepen in Noord-Libanon, in een gebied dat gekenmerkt wordt door terugkerende episodes van oorlog en conflict. De onderzoekers die deel uit maakten van dit programma bekijken ‘kwetsbaarheid’ vanuit een aantal perspectieven. Zo werd kwetsbaarheid onder anderen geanalyseerd in termen van sociaaleconomische en demografische kenmerken; in termen van empowerment; in termen van onderling vertrouwen en samenwerking tussen burgers en stakeholders in de publieke en private sector; en in termen van landgebruik, landdegradatie en bosbranden. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Institute of Environment (IoE) van de Universiteit van Balamand in Noord-Libanon en werd gefinancierd door WOTRO Science for Global Development, onderdeel van de Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Periode van het onderzoek: 1 september 2009 – 31 december 2014

Financiering: NWO – WOTRO Science for Global Development

Totaal budget: 665,433 Euro (inclusief eigen bijdrage)

Uitvoerende organisaties: Universiteit Twente; Universiteit van Balamand, Libanon, met input van Centre for Conflict Studies, Universiteit UtrechtVan der Molen, I. en Stel, N. 2015. Conflict and Environment in North Lebanon. Vulnerability and resilience from a multi-disciplinary perspective. Ipskamp Drukkers. Enschede. ISBN 978-94-6259-527-9.


Het boek is te bestellen via veiligheid@utwente.nl

20 Euro.


Issa, Sahar. 2014. A glimmer of hope? An assessment of vulnerability and empowerment in the coastal area of North Lebanon. Dissertation University of Twente. ISBN 978-90-365-3714


Abbas, N. 2014. The impact of trust relationships on environmental management in North Lebanon. Dissertation University of Twente. Dissertation University of Twente. ISBN 978-90-365-3715-5


(English video)


(Arabic video)
Overige output van het project:


Abbas, N. 2014. The impact of trust relationships on environmental management in North Lebanon. Dissertation University of Twente. Dissertation University of Twente. ISBN 978-90-365-3715-5

Abbas, N. and Molen, I. van der and Nader, M. and Lovett, J.C. (2013) Perceptions from the public and private sector on trust and cooperation in the field of environmental management in Lebanon. Academic journal of interdisciplinary studies, 2 (8). 571 - 581. ISSN 2281-3993

Abbas, N. and Molen, I. van der and Nader, M.R. and Lovett, J.C. (2014) Trust and cooperation relations in environmental management of Lebanon. European scientific journal, 10 (10). 274 - 284. ISSN 1857-7881

Abbas, Nivine and Molen, Irna van der and Nader, M.R. and Lovett, Jon C. (2014) Trust and cooperation relations in environmental management of Lebanon. In: Proceedings 1st Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2014, Vol. 2, 23-26 April 2014, Beirut, Lebanon, 23-04-2014 - 26-04-2014, Beirut, Lebanon (pp. 267 - 277).

Abbas, Nivine Hasan and Molen, Irna van der and Nader, Manal and Lovett, Jon C. (2014) Opportunity structures provided by trust and cooperation relations: case study of environmental management in Lebanon. In: Political Science Conference: POLITSCI'13. Political Science in the 21st century: new opportunities and impasses: theorizing and experiencing politics, Istanbul, 31 October - 2 November 2013, 30-10-2013 - 02-11-2013, Istanbul, Turkey (pp. 83 - 97).

Abbas, Nivine Hasan and Molen, Irna van der and Nader, Manal R. and Lovett, Jon C. (2015) Citizens' perceptions of trust relationships in the environmental management process in North Lebanon. Journal of environmental planning and management, 58 (9). 1511 - 1529. ISSN 0964-0568

Issa, Sahar (2014) A glimmer of hope? An assessment of vulnerability and empowerment in the coastal area of North Lebanon. Dissertation University of Twente. ISBN 978-90-365-3714

Issa, S.T. and Abbas, N. and Nader, M.R. and Molen, I. van der and Lovett, J.C. (2014) Armed conflict and human behavior: a case study of the environmental management process in North Lebanon. In: Identity and conflict in the Middle East and its diasporic cultures, University of Calamand, Lebanon, March 20-22, 2014, 20-03-2014 - 22-03-2014, Al-Kurah, North Lebanon.

Issa, S.T. and Molen, I. van der and Nader, M.R. and Lovett, J.C. (2014) Spatial variation of vulnerability in geographic areas of North Lebanon. European scientific journal (June). 261 - 273. ISSN 1857-7881

Issa, Sahar and Molen, Irna van der and Nader, M.R. and Lovett, Jon C. (2014) Spatial variation of vulnerability in geographic areas of North Lebanon. In: Proceedings 1st Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities, MIFS 2014, Vol. 2, 23-26 April 2014, Beirut, Lebanon, 23-04-2014 - 26-04-2014, Beirut, Lebanon (pp. 254 - 266).

Issa, Sahar and Molen, Irna van der and Nader, Manal and Lovett, Jon C. (2014) Empowerment, agency, and opportunity structure: a case of Lebanon. In: Political Science Conference: POLITSCI'13. Political Science in the 21st century: new opportunities and impasses: theorizing and experiencing politics, Istanbul, 31 October - 2 November 2013, 30-10-2013 - 02-11-2013, Istanbul, Turkey (pp. 68 - 82).

Issa, Sahar, Molen, Irna van der; Nader, Manal and Lovett, Jon C. (2013) Vulnerability in the Context of Repeated Armed Conflict: A case of North Lebanon. Paper presented at the CERES Summer School Conference: Global Gloom or Development Boom? New Ways of Thinking about Development in a Changing World, 24-25 June 2013, UvA.

Mitri, G. and Nader, M. and Molen, I. van der and Lovett, J.C. (2011) The use of satellite imagery for the assessment of fire risk associated with repetitive armed conflicts in North Lebanon. In: (pp. pp. 159-160).

Mitri, G. and Nader, M. and Molen, I. van der and Lovett, J.C. (2014) Evaluating fire risk associated with repetitive armed conflicts. In: Donatella Spano & Valentina Bacciu & Michele Salis & Costantino Sirca (Eds.), Modelling fire behaviour and risk. Nuova StampaColor, 205 - 210. ISBN 9788890440977

Mitri, G. and Nader, M. and Molen, I. van der and Lovett, J.C. (2014) The use of satellite imagery for the assessment of fire risk associated with repetitive armed conflicts in North Lebanon. In: International Conference on Fire Behaviour and Risk, Focus on Wildland Urban Interfaces, Alghero, Italy, 4-6 October 2011, 04-10-2011 - 06-10-2011, Alghero (pp. 159 - 160).

Mitri, G. and Nader, M. and Molen, I. van der and Lovett, J.C. (2013) Evaluating the risk of land degradation associated with repetitive armed conflicts in North Lebanon using multi-temporal satellite data. Journal of peace research . ISSN 0022-3433

Mitri, George and Nader, Manal and Molen, Irna van der and Lovett, Jon C. (2014) Monitoring landcover changes on the coastal zone of North-Lebanon using object-based image analysis of multi-temporal landsat images. In: 1st International Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, Mykonos, Greece, 23-25 May 2012, 23-05-2012 - 25-05-2012, Mykonos (pp. 298 - 302).

Mitri, George and Nader, Manal and Molen, Irna van der and Lovett, Jonathan (2014) Evaluating exposure to land degradation in association with repetitive armed conflicts in North Lebanon using multi-temporal satellite data. Environmental monitoring and assessment, 186 (11). 7655 - 7672. ISSN 0167-6369

Takshe, A. and Molen, P. van der and Lovett, J.C. (2012) Examining the Lack of Legal Remedies for Environmental Damage in the 2006 Lebanon-Israel War. Environmental policy and governance, 22 . 27 - 41. ISSN 1756-932X

Takshe, A.A.; Huby, M.; Frantzi, S.; Lovett, J.C. (2010) Dealing with pollution from conflict: Analysis of discourses around the 2006 Lebanon oil spill. Journal of Environmental Management, 91(4). 887-896. ISSN 0301-4797

UT news, 2014. Environmental damage caused by armed conflict has a long term effect on the population. http://www.utwente.nl/en/news/!/2014/9/185014/environmental-damage-caused-by-armed-conflict-has-a-long-term-effect-on-the-population

Expert Meeting

Expert Meeting 'Vulnerability, Resilience and Disaster Preparedness in Lebanon'. Organized by the University of Twente & University of Balamand in cooperation with The Hague Institute for Global Justice. 23 September 2014. The Hague, the Netherlands.

Thematically and geographically related (but not output from this project):

Stel, Nora and Molen, Irna van der (2015) Environmental vulnerability as a legacy of violent conflict: a case study of the 2012 waste crisis in the Palestinian gathering of Shabriha, South Lebanon. Conflict, security & development . ISSN 1467-8802