Onderzoek

Onderzoek

Tientallen wetenschappers van de UT zijn aangesloten bij het Expertisecentrum. In onderstaande lijst is een overzicht opgenomen van de expertisegebieden.

Aspect (alfabetisch)

Expertise, beknopt

Bedrijfsethiek

Organisatie en ethiek

Beleid

Risico's van overheid die taken overdraagt aan de markt

Beleid

Beleids- en handhavingsconsequenties van de Enschedese vuurwerkramp (contextuele interactietheorie)

Beleid, bestuur en innovatie

Governance; beleidsontwikkeling; beleidsdynamiek en innovatie op de lange termijn

Besluitvorming

Besluitvorming (o.a. omgaan met attribuutgewichten)

Biometrie, signaalverwerking

Signalen en systemen

Biometrie, signaalverwerking

Biometrie en signaalverwerking

Bouwsector

Risicomanagement en innovatie in de bouw;

Communicatie

Risico- en crisiscommunicatie en -perceptie

Control Engineering

Embedded Control Systems

Duurzaamheid

Duurzaamheid, water en klimaat

Duurzaamheid

Ontwerpen van de Europese markten voor gas

Duurzaamheid

Watermanagement; Water footprint

Energietechnologie

Thermische werktuigbouwkunde, o.a. energietechnologie

Energietechnologie

Gastechnologie

Ethiek

Risico, emotie en ethisch intuïtisme

Financieel risicomanagement

Financiële risico's

Financieel risicomanagement

Financieel risicomanagement

Financieel risicomanagement

Financiële risico's

Gezondheidszorg

Healthcare Operations Improvement & Research

Gezondheidszorg

Simulatiemodellen voor besmettingen

Gezondheidszorg

Ziekenhuis van de toekomst

Gezondheidszorg

Valbescherming bij ouderen

Gezondheidszorg

Operatiekamerrisico's

Gezondheidszorg

Risico’s van gezondheidszorgtechnologie

ICT, risico’s van ICT

Stemmachines

ICT, risico’s van ICT

Cyber crime

ICT, risico’s van ICT

Internetfraude

ICT, risico’s van ICT

QRA for availability of IT infrastructures

ICT, risico’s van ICT

Smartcards

ICT, risico’s van ICT

Veiligheid en betrouwbaarheid van ICT, in met name cybersecurity

ICT voor veiligheid

Gezichts- en spraakherkenning

Inkooprisico’s

Risicomanagement van inkoop

Kritieke infrastructuren

Betrouwbaarheid van vitale infrastructuur (zoals water en energievoorzieningen).

Kritieke infrastructuren

Risico's van pijpleidingen in de Noordzee; Risico's van kusterosie, etc.

Kritieke infrastructuren

Risico's van elektromagnetische effecten(zoals storingen door bliksem, maar ook uitval van vitale infrastructuur door elektromagnetische aanvallen)

Kritieke infrastructuur

Veiligheid van de spoorwegen

Kritieke infrastructuur, Control Engineering

Control Engineering, o.a. Gasleidinginspectierobot

Leiderschap

Leadership interventions in teams

Luchtvaart

Luchtvaartveiligheid

Maatschappelijke veiligheid

Crowd Control

Maatschappelijke veiligheid

Maatschappelijke veiligheid

Misdaadbestrijding

Influencing and cultural differences in police interrogation

Misdaadpreventie

Situational Crime Science

Misdaadpreventie

Crime science

Ontwerp en ontwikkeling

Ontwerp, productie en management; Txchange

Ontwerp en ontwikkeling

Management van produktontwikkeling; Virtual Reality

Optische meettechnieken

Optische meettechnieken, b.v. fluorescerende markers, t.b.v. fraudepreventie

Planning en Onderhoud

Planning en maintenance management

Projectrisico’s

Projectrisicomanagement

Rampen- en crisismanagement

Disaster management

Regulering

Risicoregulering

Techniekfilosofie

Techniekfilosofie en ethiek

Technologische en Nieuwe risico’s

Science and technology dynamics (and policy aspects) and constructive technology assessment. E.g. nanotechnology. Risk, governance, technology, dynamics and assessment.

Terrorisme

Terrorismerisico

Terrorisme

Internationale en Europese veiligheidsvraagstukken, waaronder terrorisme