De Universiteit Twente richt zich op maatschappelijke thema’s, zoals gezondheid, duurzaamheid, water en technologieën als ICT, biomedische en nanotechnologie. Deze thema’s worden onderzocht binnen vier onderzoeksinstituten: Het Insitute for Innovation and Governance Studies (IGS), het Centre for Telematics and Information Technology (CTIT), MESA+ Institute for Nanotechnology en MIRA Institute for Biomedical Technology and Technical Medicine. Diverse aspecten van risicomanagement en veiligheid komen aan de orde bij onderzoek binnen deze vier instituten. Hieronder valt, bijvoorbeeld, onderzoek naar percepties van risico’s en veiligheid binnen de samenleving en hoe de overheid hierop kan anticiperen. Ook wordt er geïnvesteerd in onderzoek dat kan bijdragen aan internationale veiligheid, stabiliteit en wederopbouw in conflictgebieden. Hier vindt u een expertiseoverzicht.

Kennis wordt niet alleen gecreëerd door onderzoek binnen onze universiteit, maar ook door deelname aan netwerken met partners buiten de universiteit, bijvoorbeeld:

  • Kennisnetwerk Risicomanagement Risnet (bouwsector).
  • Dutch Fraud Initiative
  • Nationaal Netwerk Risicomanagement (NNR).
  • Primo Public Risk Management Organization.
  • Investigative Expertise Unit, University of Lancaster.

Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid maakt gebruik van een breed scala aan expertise en disciplines. Hiermee brengen we ‘High Tech, Human Touch’, het motto van de Universiteit Twente in de praktijk.