Zie Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid

Onderwijs/Training

De Universiteit Twente biedt diverse mogelijkheden voor onderwijs op gebied van risicomanagement en veiligheid. Hierbij valt te denken aan Master of Science programma’s, Professional Learning and Development programma’s en cursussen.

De UT-vakgroep Psychologie van Conflict, Risico & Veiligheid houdt zich vanuit een (sociaal-) psychologisch perspectief bezig met drie thema’s: risicoperceptie en –communicatie, conflict en crisismanagement en de antecedenten van risicovol, antisociaal en crimineel gedrag. Die drie thema’s worden geïntegreerd aangeboden in de afstudeerrichting binnen de Master of Science programma Psychologie: Conflict, risico en veiligheid (CRV).

De afdeling ‘Professional Learning & Development’ biedt executive education programma’s. De opleidingen zijn gebaseerd op kennisvraagstukken binnen organisaties en de aanwezige kennis bij de universiteit op het gebied van veiligheid en risicomanagement. De academische Master Risico Management (MRM) is dé tweejarige geaccrediteerde (MSc)deeltijdopleiding voor (risico-) managers en specialisten in de publieke, profit en non-profit sector, die verbreding en verdieping van hun kennis en vaardigheden in risicomanagement zoeken. Het doel van MRM is het verwerven van diepgaande, geïntegreerde kennis en vaardigheden op academisch niveau, die passen bij een breed georiënteerde, strategische professional of leidinggevende in risicomanagement. Tijdens de MRM wordt men uitgedaagd vanuit nieuwe kennisgebieden en wordt men geïnspireerd door vele nieuwe contacten met experts en het delen van ervaringen met andere organisaties.

De faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie biedt cursussen aan op het gebied van disaster management, in samenwerking met de United Nations University. Via deze link is een groot aantal cursussen te vinden.

Naast de mogelijkheden die de Universiteit Twente zelf biedt, werken wij ook samen met nationale overheden, onderwijsinstellingen, bedrijven, werkgevers en branche organisaties in het ontwikkelen en geven van maatwerk opleidingen en trainingen voor de eigen organisaties, internationaal of specifieke functiegebieden.

Zo biedt de universiteit bijvoorbeeld uitstekende faciliteiten voor simulatietrainingen. Het Virtual Reality Laboratorium geeft u, al dan niet in samenwerking met andere aanbieders, de mogelijkheid om als bestuurder complexe situaties, die ontstaan bij bijvoorbeeld overstromingsgevaar of grote evenementen, te managen.

Het kenniscentrum werkt samen met andere kennispartners op gebied van onderwijs. Bijvoorbeeld met Saxion Hogeschool op de gebieden Forensisch Onderzoek, Integrale Veiligheidskunde en Security Management. Ook wordt samengewerkt met de Nederlandse Defensie Academie in het aanbieden van een minor.