Zie Nieuws

SMV Discussienota Lokale handhaving door de Nationale Politie

Hierbij vindt u de discussienota ‘Lokale handhaving door de Nationale Politie’ van de SMV over de rol van politie en boa’s bij de lokale handhaving van de openbare orde.

Sinds de komst van de Nationale Politie in 2013 zien we dat steeds meer handhavingstaken worden overgelaten aan boa’s. Zonder dat er een visie aan ten grondslag ligt, ontstaat er een nieuwe gemeentepolitie. Hiermee wordt een nieuwe vorm van versnippering geïntroduceerd, terwijl het tegengaan van versnippering nu juist aanleiding was om de Nationale Politie in te voeren!

Voor meer informatie klik hier.