IGS Universiteit Twente

IGS - Thema Veiligheid

Welkom bij Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid


Het Kenniscentrum Risicomanagement en Veiligheid bundelt de onderwijs- en onderzoekexpertise op de gebieden van veiligheid en risicomanagement op de UT. Het biedt een loket voor vragen, verzoeken, kennisuitwisseling en opdrachten uit alle maatschappelijke sectoren. Het initieert onderzoek op het terrein van risicomanagement en veiligheid, en geeft bekendheid aan de uitkomsten hiervan. Daarnaast biedt het mogelijkheden om opleidingen en trainingen te verzorgen.

Evenementen & nieuws

sept 27: Veiligheidsatelier 2017 Tijdens het Dear Future festival start op woensdag 27 september 2017 de vijfde editie van het DITSS Veiligheidsatelier 2017. Drie opdrachtgevers hebben budgetten vrijgemaakt om prangende veiligheidsvraagstukken aan u voor te leggen. Zij nodigen onderwijsinstellingen, onderzoekers, ondernemers, dienstverleners, burgers uit om deze vraagstukken beter te articuleren en samen oplossings- en/of onderzoeksrichtingen te verkennen, volgens de methodiek van het DITSS Veiligheidsatelier SEPT 13-15: Human Planet Forum The Human Planet is a new initiative in the GEO 2017-2019 work programme supporting the GEO Strategic Plan 2016-2025. The Human Planet aims to support novel evidence-based assessment of the human presence on the planet Earth. The Human Planet leverages on advances of Earth Observation technologies and geo-spatial data analytics for improving the global awareness on the spatial patterns and processes of the today’s urbanizing world[ii]. New open, inclusive and consistent data are needed for assessing humanity’s impact on the planet, access to resources, and exposure to risk. New knowledge is needed in order to translate these new data into actionable information to support decision making by governments, organizations and individuals. SMV Discussienota Lokale handhaving door de Nationale Politie Hierbij vindt u de discussienota ‘Lokale handhaving door de Nationale Politie’ van de SMV over de rol van politie en boa’s bij de lokale handhaving van de openbare orde.
Sinds de komst van de Nationale Politie in 2013 zien we dat steeds meer handhavingstaken worden overgelaten aan boa’s. Zonder dat er een visie aan ten grondslag ligt, ontstaat er een nieuwe gemeentepolitie. Hiermee wordt een nieuwe vorm van versnippering geïntroduceerd, terwijl het tegengaan van versnippering nu juist aanleiding was om de Nationale Politie in te voeren!
Sept 25-29: Cyber Security week The international Cyber Security Week - an initiative of HSD in cooperation with 80 partners - will take place in The Hague from 25 to 29 September. During more than 70 events, hundreds of experts from government, businesses and science will share their knowledge of internet security and cybercrime and will pitch and discuss their new innovative ideas. Important parts of the Cyber Security Week are the Europol-INTERPOL cybercrime conference and the final of the EC-Council hacking competition Global CyberLympics. Through seminars, lectures, workshops, challenges and showcases, visitors of the CSW will learn about the latest ins and outs of cyber security and will be challenged to share, sharpen and put their knowledge into practice. HSD Newsletter The Hague Security Delta (HSD) is the leading security cluster in Europe. In this Dutch cluster –with important regional hubs in The Hague, Twente, and Brabant– businesses, governments, and knowledge institutions work together on innovations and knowledge in the field of cyber security, national and urban security, protection of critical infrastructure, and forensics. They share a common goal: more business activity, more jobs and a secure world. Call 2017 Politie en Wetenschap De Call is van oudsher een de belangrijkste programmeringslijnen voor het onderzoeksprogramma van P&W. De Call wordt jaarlijks in maart gepubliceerd en bevat onderzoeksthema's die een belangrijke plaats hebben in het onderzoeksprogramma voor komende jaren. Daarnaast kent de Call een vrij thema. 24 april 2017: Bekendmaking Europees Defensie onderzoek Op 12 april heeft de Europese Commissie het besluit gepubliceerd voor de “Preparatory Action on Defence Research”. Dit programma loopt van 2017 tot en met 2019. De Europese lidstaten zijn in onderhandeling om dit vanaf 2021 op te laten volgen met een volwaardig onderzoeksprogramma voor defensie.

Met de publicatie van dit besluit is het document beschikbaar gekomen, waarin staat beschreven welke onderzoeksonderwerpen de Europese Commissie in 2017 wil financieren. Er zijn drie onderwerpen gedefinieerd.
12 september 2016: Drones Matchmaking bijeenkomst Bent u op zoek naar of heeft u kennis, kunde of financiën op het gebied van drones? De kennisinstellingen binnen Twente Safety & Security - Saxion, Universiteit Twente en ROC van Twente - organiseren op maandag 12 september een bijeenkomst voor bedrijven, experts en investeerders. Het doel van de bijeenkomst is het matchen van kennis, kunde en financiën bij de verschillende partijen. 14 september 2016: Drones Innovatie Dag Ministerie van Veiligheid en Justitie organiseert samen met Twente Safety & Security en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Drones Innovatie Dag. 15 september 2016: Final call: Biotechnologie en Veiligheid Matchmaking - meld u gratis aan! Bent u op zoek naar informatie over bijv. thema’s en onderwerpen van deze call of juist partners ((mede-) aanvragers of gebruikers) voor het schrijven
of het versterken van uw onderzoekvoorstel?? Kom dan donderdagmiddag 15 september naar de informatie en matchmaking bijeenkomst in Stadskasteel
Oudaen te Utrecht.
21 september 2016: Sociale Innovatie voor Veiligheid Prettig leven in een snel veranderende samenleving vraagt om veiligheidsvernieuwingen.
De nationale innovatiehuizen voor veiligheid organiseren een grootse oploop rondom Sociale Innovatie voor Veiligheid.
26 september 2016: The future of unmanned systems revealed The future of unmanned systems revealed
September 26th 2016
13.30-17.30 uur
Twente Airport
29 september 2016: Twente Science Week De Universiteit Twente brengt technologen, psychologen, organisatiekundigen en ontwerpers bij elkaar om gezamenlijk jouw wereld veiliger te maken. Hun innovaties willen we graag met je delen. Dat doen we in een week vol spannende en interessante activiteiten. 14 oktober 2016: Seaside Matchmaking Cybersecurity 2016 A Matchmaking Event for Cyber Security is organized during the ‘Alert Online 2016’ period - the Dutch governmental campaign for cybersecurity awareness. The event will take place on October 14th, 2016 at the Zuiderstrandtheater in The Hague. 19 oktober 2016: DITSS Partnerbijeenkomst: Op z'n Tilburgs In Tilburg zijn de misdaadcijfers de laatste jaren fors gedaald. Van plaats 4 op de AD misdaadscorelijst naar plaats 11 voor de zesde stad van Nederland. Terwijl Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven en Den Haag verwoede pogingen doen om ook de misdaadcijfers naar beneden te krijgen.
In deze meeting zal Adryo Toorians vertellen over de publiek private samenwerking, diverse succesvolle projecten en de mooie prijzen die Tilburg met zijn verrassende ideeën en passie in de wacht heeft gesleept. Met onverminderde energie gaat hij door want voor hem is elke misdaad teveel.
Enkele projecten: De buurttent, de WhatsApp groepen, de video wall in uitgaansgebieden, de unieke verlichting op een bedrijventerrein, de operaties met de taskforce Brabant Zeeland en ga zo maar door …