UTgolf vereniging


Doel:


Golfliefhebbers die (oud)medewerkers van de UT zijn, samen brengen door middel van het organiseren van golfgerelateerde activiteiten, het uitwisselen van ledeninformatie en de beschikbaarstelling van faciliteiten.


Samenwerking zal gezocht worden met UT-studenten en UT-alumni.


Hoofd Activiteiten:

1.Trainingen:

a.1 keer per jaar een golf clinic voor geïnteresseerden

b.1 keer per jaar een training organiseren voor het behalen van het GVB

c.1 keer per jaar een training organiseren voor GVB leden


2.Wedstrijden en evenementen

a.1 tot 2 keer per jaar organiseren van een toernooi voor GVB leden


3.Golf faciliteiten

a.Tegen gereduceerd tarief afspraken maken met 1 of meerdere golfclubs over het gebruik van een driving range voor GVB en niet GVB leden

b.Tegen gereduceerd tarief afspraken maken met 1 of meerdere golfclubs over het gebruik van de golf baan voor GVB leden.


4.Contact onderhouden

a.Dit kan doormiddel van het forum op de website van UTgolf club.

b.Er kan voor de leden van deze vereniging op vaste tijden geoefend worden.Organisatie

De UT golfvereniging wordt een subvereniging van de UT kring. Een UT-kring lidmaatschap is noodzakelijk en staat alleen open voor medewerkers en oud-medewerkers van de UT.


Het sportcentrum van de UT is eindverantwoordelijk voor afspraken over de faciliteiten. Reden is dat er het sportcentrum zelf ook golfactiviteiten ontplooit en voor studenten en alumni ook de faciliteiten regelt. Hiermee heeft de UT één centrale regie over afspraken met golfclubs over het gebruik van golffaciliteiten.


De UT golfvereniging heeft een bestuur met de volgende functies:


1.Voorzitter

a.Contact naar buiten waaronder het bestuur van de UT-kring

b.Voorzitten van het bestuur


2.Ledenadministratie en communicatie

a.Verzorgd de ledenadministratie en de communicatie naar de leden toe


3.Faciliteiten en financiën


4.Trainingen

a.Organiseert de trainingen


5.Wedstrijden

a.Organiseert de wedstrijden

b.Organiseert de faciliteiten en stemt af met sportcentrum

c.Stelt jaarlijks een begroting en verantwoording op

d.Int de contributies


Invulling: