Uitleg over Golf Vaardigheids Bewijs (GVB)GVB Info

Het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB).

Tip: kijk eens op www.snelgvb.nl, de website van de golfschool op Driene, en het kopje snelGVBeter voor professionele begeleiding.


De golfbanen in Nederland zijn vaak overvol en worden makkelijk beschadigd. Tijdens het spel is voorzichtigheid geboden (een goed geslagen bal kan soms een snelheid van 150 km/u krijgen). Verder moet het spel gespeeld worden volgens afgesproken gedrag en spelregels.

Ter bescherming van spelers en banen en om een ieder kennis te laten nemen van de regels is in Nederland sinds 1985 het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) in het leven geroepen. Het GVB wordt ook steeds meer in het buitenland gevraagd. Op de meeste banen in Nederland mag alleen maar gespeeld worden als men tenminste het GVB bezit.

Het GVB kan verkregen worden door het volgen van een aantal praktijk en theorielessen (en door veel te oefenen!), afgesloten met een toets. 

Als men lid is bij een officiële (door de Nederlandse Golf Federatie erkende) vereniging dan wordt de administratie rondom het GVB door de vereniging bijgehouden en krijgt men een verenigings-GVB, waar soms enkele voordelen aan gekoppeld zijn.

Jaarlijks moet het GVB verlengd worden.

Hiervoor is men een jaar WA-verzekerd (eigen risico 125,00 per gebeurtenis) tijdens de uitoefening van de golfsport. Tevens ontvangt men een 3-maandelijks tijdschrift ("Golf Nieuws"). Naast algemene informatie over golf bevatten deze bladen relevante informatie voor de GVB-ers. Meestal krijgt men ook een aanbieding voor een abonnement op een extra golf-blad "GOLFjournaal" of Golfer's Magazine. 

Het verenigings-GVB geeft soms meer speelmogelijkheden dan het vrije GVB. Daarnaast moeten vrije GVB-ers meestal wat meer betalen aan greenfee op een baan. Een en ander verschilt sterk per baan. Door het jaar heen worden er door diverse organisaties vele landelijke toernooien georganiseerd, welke soms alleen toegankelijk zijn voor een bepaald GVB. 

We hopen regelmatig met een nieuwe GVB-cursus voor leden van UTGolf te starten.

De cursus bestaat uit een aantal praktijklessen op een driving-range en een baan. Verder worden er enkele theorie lessen gegeven. De lessen worden gegeven door een golfprofessional. Specifieke informatie over de cursus is te vinden onder  

De praktijklessen worden gegeven aan kleine groepen zodat ieder de noodzakelijke aandacht kan krijgen. De groepjes worden ingedeeld in overleg met de professional. Tijdens de lessen heeft men de beschikking over driving-range ballen en enkele clubs. Afgeraden wordt om direct al zelf clubs te gaan kopen. Dit kan altijd later, de professional kan hierbij adviseren.

In de cursus komen vele onderwerpen aan bod zoals: demonstratie van verschillende clubs; basis swing-techniek (grip, stand, houding); kennis en oefenen van swing, putten, chippen, pitchen; spelen op de baan; theorie; course management; examenvoorbereiding; etc 

De professional bepaalt uiteindelijk of iemand klaar is voor het examen. In overleg met de professional kunnen, indien nodig en tegen betaling, extra lessen afgesproken worden. Het wordt ten sterkste aangeraden om naast het lesprogramma het geleerde zelfstandig op de driving range te oefenen.

De theorielessen gaan over etiquette en regels. Men ontvangt een regelboekje en een boekje met examenopgaven. 

Het examen bestaat uit 3 gedeeltes:

-  theorie, waarbij schriftelijk een aantal vragen beantwoord moeten worden;

-  praktijk, waarbij een aantal slagen moet worden gedaan;

-  baan, waarbij een aantal holes gespeeld moet worden. Hierbij moet een bepaalde score worden behaald en tevens wordt er op de toepassing van etiquette en regels gelet.

Het examen wordt afgenomen door een aantal onafhankelijke personen, die meestal verbonden zijn aan de baan waar het GVB-examen wordt gedaan. 

Resultaat wordt niet gegarandeerd, maar het is zeer wel mogelijk dat men reeds binnen 3 maanden in het bezit is van het GVB.