Beste leden van GEWIS, 

Het activiteitenjaar 2019 – 2020 ligt alweer een maand achter ons, met een dagtocht die niet door kon gaan. Heel veel dingen hebben geen doorgang kunnen vinden, en dat zal nog wel een tijdje zo blijven, waarschijnlijk totdat er een vaccin voor iedereen beschikbaar is. 

Deze niet zo leuke realiteit heeft het bestuur van GEWIS er niet van weerhouden om toch maar eens bijeen te komen, fysiek en met anderhalve meter onderlinge afstand. Het belangrijkste agendapunt was natuurlijk "Brainstormen over mogelijkheden van activiteiten in coronatijd". Dat leverde best wel een stroom aan ideeën op, variërend van een digitale pubquiz, een digitale inleiding gevolgd door opdrachten in kleine groepen (we blijven toch ook leraren), tot wandelingen en fietstochtjes. Twee dingen werden uit deze gedachtenspinsels heel duidelijk: ten eerste dat we in ieder geval met GEWIS-ers activiteiten willen doen waarbij we elkaar weer kunnen ontmoeten en spreken, en vervolgens dat inleidingen in Boerderij Bosch en bedrijfsbezoeken tot de zomer van 2021 waarschijnlijk niet mogelijk zullen zijn. Het gebruikelijke schema van GEWIS-activiteiten laten we voor 2020 – 2021 dus los. 

Toch vinden we dat we geen heel jaar voorbij kunnen laten gaan zonder enige actie en gelegenheid elkaar te ontmoeten. Bovendien wijst alles erop dat we vooral moeten zoeken naar activiteiten die in de buitenlucht kunnen plaatsvinden, of in een heel grote ruimte. Voor ons in de kwetsbare leeftijd is dat heel belangrijk. Niet komen als je je niet oké voelt, anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen en zeker niet gaan zingen. Of samen koffiedrinken verstandig én mogelijk is zal in praktijk moeten blijken. 

Na deze heel concrete suggesties en algemenere bespiegelingen moesten we natuurlijk tot daden komen: wat kunnen we in eerste instantie vanaf 1 september tot eind van het jaar gaan doen, en waar? 

We beperken ons tot één activiteit per maand. We gaan proberen om 'beslag te leggen' op het Openluchttheater op de campus voor een paar activiteiten in het vroege najaar. We gaan bij het reserveringsbureau van de UT proberen de beschikking te krijgen over een grote collegezaal. Of dat laatste lukt zal sterk afhangen van het moment waarop de reguliere onderwijsactiviteiten op de UT weer gaan beginnen. 

Reserveer de volgende data alvast in je agenda; de genoemde activiteiten zijn uiteraard voorlopig.

• Op 8 september 2020 openen we het GEWIS activiteitenjaar 2020 – 2021, bij voorkeur in hert Openluchttheater met het biergebeuren dat in maart niet door kon gaan.

• Op 6 oktober 2020 houden we de Algemene Ledenvergadering in het Openluchttheater of in een grote collegezaal.

• Op 3 november 2020 gaan we wandelen in kleine groepen met meerdere begeleiders, mogelijk rondom de campus.

• 15 december 2020 gaan we in ieder geval vastleggen bij het restaurant van het U-Parkhotel. Of en hoe het kan moeten we nog uitzoeken; misschien wordt het een kerstlunch voor een groep en voor een andere groep een kerstdiner? 

Met wat we leren uit de ervaringen met deze activiteiten en locaties gaan we aan de slag met het plannen voor het voorjaar van 2021. 

Tenslotte, we hebben op 14 april 2020 de Lustrumcommissie ingesteld die zal zorgen voor de organisatie van het 9e lustrum van GEWIS op dinsdag 22 maart 2022. De commissie staat onder voorzitterschap van Maarten Fokkinga en bestaat verder uit Marien Florijn, Mathilde Zwarthof, Piet Bergveld en Jeannette de Jong. Zet de datum alvast in je agenda, zodat je niet per ongeluk een leuke voorjaarsvakantie plant die je moet annuleren omdat je toch liever naar de lustrumviering komt! 

De Lustrumcommissie roept de leden op ideeën en wensen aan te dragen voor de viering. Ken je goede verhalenvertellers, leuke UT-anekdotes, of voel je er wat voor om een cabaretgroep of muzikale groep, bijvoorbeeld een combo op te richten ten behoeve van een optreden tijdens de lustrumviering? Meld het aan de commissie! 

Heb je ideeën voor GEWIS-activiteiten in coronatijd, kom ermee voor de draad en deel ze mee aan Imme de Bruijn of een van de andere bestuursleden. 

Pas goed op jezelf, en pluk de dag binnen het coronaregime. 

Het bestuur van GEWIS.