2016

Lezing: "Vliegbasis Twente"

5 april 2016 14.30 uur Boerderij Bosch

Een wandeling door de tijd rond en over de Vliegbasis Twente

Presentatie door Jan Bult, Lonnekenaar.

Jan Bult is geboren en getogen in Lonneker. Als lid van de dorpsraad was hij een drijvende kracht achter veel burgerinitiatieven met betrekking tot ruimtelijke ordening. Daarbij had het Vliegveld Twente en omstreken zijn speciale aandacht. In een wandeling door de tijd neemt hij ons mee naar de ontstaansgeschiedenis van dit gebied. Onderweg komt de totstandkoming van het vliegveld, de verdere ontwikkeling daarvan, en wat dat betekende voor (de mensen in) de omgeving uitvoerig in beeld. Het zwaartepunt ligt hierbij op het gebeuren in de oorlogsjaren en de tijd daarna tot de sluiting als vliegbasis.