2016

Lentewandeling Braamberg en Tutenberg

19 april 2016 14.15 uur Vasse

Lentewandeling over de Braamberg en de Tutenberg o.l.v. Maria Hunder, natuurgids.

Ten zuiden van het dal van de Mosbeek en meteen ten oosten van Vasse liggen de Braamberg en de Tutenberg. Dit gebied ligt op de westzijde van de stuwwal en vertoont een sterk oplopend maaiveld. Het gebied bestaat voornamelijk uit bos op de hogere delen met daarin enkele graslandjes met bronnen en op de lagere delen enkele akkers. Hier heeft een herstelproject in het kader van ‘terug naar de bron’ plaatsgevonden.

Onze verzamelplaats is de parkeerplaats van camping ‘de Tutenberg’

Tutenbergweg 6 7661 RB Vasse.

Na afloop van de wandeling drinken we bij mooi weer een kopje koffie (met eigen gemaakt gebak) op het terras van de Liskoel en bij slecht weer bij Tante Sien (voor eigen rekening).

Aanmelden voor 14 april per e-mail (activiteiten@gewis.utwente.nl) of per telefoon 074-2914558.