2016

Lezing: "Oidipous en de Mathäuspassion".

15 maart 2016 14.30 uur Boerderij Bosch

Oidipous en de Matthäuspassion

Lezing door drs. Jan de Jongh, theoloog, publicist en em. studentenpredikant, Universiteit Twente.

In deze Veertigdagen voor Pasen zullen weer duizenden, ook die zich geen christen noemen, de passlonen en passiespelen instuderen en meemaken. Vanwaar die jaarlijkse aantrekkingskracht van de Matthäuspassion? Niet alleen vanwege Bachs muziek, maar ook omdat het verhaal resoneert met de tragische momenten in ons eigen leven. De passieverhalen van de evangeliën lijken op Griekse tragedies.

Tragisch is dat de held, juist doordat hij het goede zoekt, de ellende over zich heen haalt. Tragisch is wanneer het kwaad goede mensen treft, juist doordat ze goed zijn.

Het tragische in onze tijd komt aan de hand van de actualisering van een aantal bekende tragedies uitvoerig aan de orde in het nieuwste boek* van de spreker. Maar dat kan, in het bestek van deze lezing, vanmiddag slechts worden aangetipt. Dit zal gebeuren middels een vergelijking van De Oidipous van Sophocles met de Matthäuspassion van Bach.

Vooraf zal - zeer beknopt - iets worden verteld over de aard en vooral de werking van de Griekse tragedies.

* Jan de Jongh: God in de kring van de goden, Griekse tragedies en het christendom, Skandalon, Vught.