2015

Excursie: Arboretum Poortbuiten (de Lutte)

6 oktober 14.15 uur Parkeerplaats Arboretum

Excursie naar het Arboretum Poortbulten bij de Lutte

Het initiatief voor de realisering van het arboretum is in 1910 genomen door textielfabrikant A.J.H. Gelderman en zijn echtgenote. In de eerste opzet als een pinetum (een verzameling naaldbomen) op een heideveld, maar al kort na de start van de aanleg in 1912 (naar een ontwerp van de bekende landschapsarchitect Leonard Springer) groeide het uit tot één van de mooiste verzamelingen bomen en heesters in Nederland.

Het terrein heeft een oppervlakte van 19 hectare, waarvan 10 hectare in beslag wordt genomen door het arboretum. De rest van het terrein bestaat uit een natuurterrein met daarin een uniek poelenlandschap en een bosstrook. Het arboretum is een fraai aangelegd park met daarin circa 2500 bomen en heesters. Bijna alle zijn voorzien van een bordje met daarop de Nederlandse en Duitse naam evenals de Latijnse namen van de soorten en van de familie waartoe ze behoren. Door de parkachtige aanleg is het arboretum, naast een unieke leerschool van de natuur, een fraai en uitnodigend wandelgebied dat in elk jaargetijde zijn bekoring heeft.

We starten op de parkeerplaats Lossersestraat 68 7587 PZ De Lutte en gaan vervolgens naar het Infopunt voor koffie. Tijdens de koffie zullen de gidsen van het IVN-afdeling Losser een inleiding geven en daarna de rondleiding in het Arboretum verzorgen.

Aanmelding voor dinsdag 29 september per e-mail aan activiteiten@gewis.utwente.nl of eventueel per telefoon 074-2914558.