2015

Lezing: "Toekomst van de Zorg".

29 september 2015 14.30 uur Boerderij Bosch

Transitie van een tijdperk: Wat betekent dit voor de organisatie van de zorg?

Voordracht door Inez Sales, zelfstandig adviseur en coach.

De zorg in Nederland, in het bijzonder de recente veranderingen in de organisatie daarvan, staat op het ogenblik voluit in de publiciteit en vormt het thema van deze presentatie.

Inez Salez is ooit begonnen als (wijk)verpleegkundige. Daarna was zij jarenlang actief in het management van de zorg (zoals, bijvoorbeeld, bestuurder bij de Carinth Reggeland Groep Twente en directeur Thuiszorg). Nu heeft zij een eigen bureau dat organisatieadvies en coaching geeft aan organisaties met een accent op gezondheidszorg. Tevens is zij lid van tal van adviescommissies en inspraakorganen op dit gebied.

Spreekster zal de ontwikkelling schetsen van de organisatie van de zorg in Nederland sinds de tweede wereldoorlog tot heden. Hierbij komen twee verschilende benaderingswijzen aan de orde: het "Angelsaksische model" versus het "Rijnlandse model". Centraal staat daarbij de vraag hoe in de zorg de verhouding organisatie/client vormgegeven dient te worden. De voordracht wordt ingeleid met een YouTube filmpje, en zal worden afgerond met "transitieverhalen" uit de zorgpraktijk.