2015

Lezing: "De slag om Arnhem".

15 september 2015 14.30 uur Boerderij Bosch

De Slag om Arnhem

Lezing door Ton Wientjen, battlefield gids.

In de vroege ochtend van 17 september 1944, nu 71 jaar geleden, barstte de "Slag om Arnhem" los. Dit leidde uiteindelijk tot tragische verliezen bij onze geallieerde bevrijders en tot het laatste grote Duitse succes in de Tweede Wereldoorlog. Met alle dramatische gevolgen van dien voor het verdere verloop van de oorlogsvoering.

Wat was het doel, hoe verliep de strijd en waar ging het mis?

De spreker, die zijn vroege jeugd doorbracht in het Arnhem van tijdens en vlak na de oorlog, gaat in op deze vragen. Maar hij richt zich nadrukkelijk ook op de bijzondere en persoonlijke gebeurtenissen ("petites histoires") die zich - wars van enig oorlogsmoraal - hebben afgespeeld, niet alleen gedurende, maar ook na afloop van het strijdgebeuren. Zo probeert hij een evenwichtig beeld te schetsen van één van de meest becommentarieerde episodes uit onze geschiedenis.