7 oktober 2014

7 oktober 2014 14.30 uur Boerderij Bosch

GEWIS-lid Wim van Swaaij is op de UT de grondlegger van het onderzoek aan energieopwekking uit biomassa. Hij is nog steeds zeer actief in de Sustainable Process Technology groep.

Zijn samenvatting van de presentatie:

“Wat is energie eigenlijk? Welke bronnen van energie moeten we gaan gebruiken om onze energiehonger te stillen zonder de bevredigingsmogelijkheden van de behoeften van onze (klein)kinderen aan te tasten en met recht te kunnen spreken van duurzaam? Het overgrote deel van de huidige energieopwekking is nu nog op basis van fossiele brandstoffen. Deze worden in razend tempo verbruikt en er kleven diverse nadelen aan o.a. voor leefmilieu en klimaat en voor politieke afhankelijkheidsrelaties in een allesbehalve vreedzame wereld. Vormt dit niet voor de alsmaar uitbreidende mensheid mede gelet op het terechte verlangen van arme mensen naar meer welvaart, een enorme dreiging voor de toekomst? In het eerste deel van de lezing komt de huidige positie en potentie van diverse hernieuwbare bronnen aan bod en in het tweede deel wordt ingegaan op de bijzondere rol die biomassa kan spelen in de toekomstige energievoorziening.”