20 mei 2014

Dagtocht Lelystad20 mei 2014

08.00 uur!!

Parkeerplaats 2, Campus UT


Dagtocht Lelystad


Ook voor hen die de Vierdaagse niet meer lopen: bijna alles is goed toegankelijk, ook met rollator en rolstoel. Deze keer heeft één van de twee bussen een rolstoellift!


08.00 uur: Vertrek van de campus. Op weg naar Lelystad (in de Flevopolder), en dan:


10.00 uur: Aankomst bij de Bataviawerf. Koffie en gebak!


De Bataviawerf is een scheepswerf waar schepen die een grote rol hebben gespeeld in de tijden van Tromp en De Ruijter nagebouwd worden. In 1995 kwam de Batavia gereed, en die ligt nu voor de wal. Het volgende project is het vlaggenschip van Michiel de Ruijter, ‘De 7 Provinciën'. Dit casco in aanbouw ligt op de werf, maar wegens gebrek aan middelen is voltooiing op dit moment niet zeker. De bouw wordt en werd uitgevoerd als re-integratie- en werkervaringstraject en speelt op die manier een belangrijke rol in het leven van mensen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt in de loop der jaren door omstandigheden te groot is geworden. De touwslagerij, de zeilmakerij, de smidse, en de andere werkplaatsen worden gerund door vrijwilligers die maar al te graag uitleg geven bij hun ambachten uit de Gouden Eeuw.


10:30 uur: Film en rondleiding.


12:30 uur: Lunch ‘Bataviabuffet’ in ‘De Taveerne’


“De Bataviawerf is een stichting zonder winstoogmerk. Zij krijgen geen subsidie. Met ons bezoek dragen wij bij aan de realisatie van de doelstelling: het bouwen van historische houten schepen als werkervaringsproject voor kansarme jongeren. Alle medewerkers, deelnemers aan de scholingstrajecten en de vrijwilligers van de Bataviawerf zien uit naar onze komst!”


14.00 uur: Vertrek van de Bataviawerf op weg naar het Aviodrome. Dit is het grootste Nederlandse museum voor lucht- en ruimtevaart. Sinds 2003 is het gevestigd op het vliegveld Lelystad. Vóór die tijd was het onder de naam Aviodome gehuisvest op Schiphol. De collectie bestaat uit juweeltjes uit de luchtvaartgeschiedenis, verdeeld over een binnenexpositie (het museum) en een buitenexpositie.

De Binnenexpositie is een brede tentoonstelling van historische toestellen. De gidsen die ons rondleiden vertellen met veel plezier de interessante verhalen die hierbij horen. We gaan op ontdekkingsreis in de luchtvaartgeschiedenis, van het eerste houten vliegtuig in 1900 tot de grote aluminium toestellen van nu. Er staat zelfs een originele Fokker F-VIIa uit 1930!

Daarnaast heeft Aviodrome nog veel meer te bieden, zoals

de Expositie Tweede Wereldoorlog: deze laat diverse vooroorlogse Nederlandse militaire vliegtuigen zien, en geeft alle informatie over de luchtaanvallen van de Duitsers op Nederland. De meidagen van 1940 tonen u in een bijzonder decor alle ins & outs van deze tijd.

Martinair expositie: deze expositie geeft u een kijkje in de keuken van deze voormalige luchtvaartmaatschappij. De rijke historie komt ruim aan bod. Ook ziet u het eerste vliegtuig dat Martinair inzette, de tweemotorige De Havilland Dove.

Een Lockheed Constellation, het vliegtuig met de drie kielvlakken, één van de toestellen waar Aviodrome uitermate trots op is!

De Buitenexpositie laat je met het gereconstrueerde Schipholgebouw uit 1928 en diverse grote en kleine toestellen een stukje Schiphol van vroeger proeven. Daarnaast vind je op het buitenterrein klinkende namen uit de geschiedenis zoals de Uiver en een Boeing 747.


In het Aviodrome is een restaurant aanwezig en daarnaast een groot buitenterras. Heeft u behoefte aan wat rust dan kunt u op die locaties terecht.


17.30 uur: Vertrek uit Lelystad terug richting Twente.


19.15 uur: Aankomst in Langeveen voor een uitstekend verzorgd driegangendiner, inclusief twee drankjes.


21.15 uur: Vertrek uit Langeveen.


± 21.45 uur: Terug op de campus.


De reis wordt uitgevoerd door onze vaste touroperator Ter Beek uit Tubbergen, met een luxe (rolstoel)touringcar voorzien van bar, CD- en DVD-speler, video, airconditioning en toilet, en dat alles met een ervaren chauffeur aan het stuur.


In de laadruimen van de bus is voldoende ruimte voor inklapbare rolstoelen, rollatoren en eventuele andere hulpmiddelen. Graag bij aanmelding de gebruikte hulpmiddelen vermelden.


Aanmelding kan met het bijgevoegde aanmeldingsformulier (vóór 1 mei 2014 op de post naar mevrouw Femie Robers-Tenniglo, Ploegstraat 12, 7552 EX Hengelo) of met alle relevante gegevens per e-mail (uiterlijk 2 mei 2014 aan activiteiten@gewis.utwente.nl ).

Bij aanmelding met een e-mail bericht krijgt u – ook per e-mail - een bevestiging. Blijft die reactie uit, neem dan contact op met Femie Robers (tel. 074-2912279).


Ingeval van overtekening (er zijn 100 plaatsen) wordt uiterlijk op 6 mei door loting bepaald welke leden mee kunnen gaan. Zo snel mogelijk daarna wordt u geïnformeerd over uw deelname. Aan de loting doen alleen die personen mee die hebben betaald.


Bij aanvang van de dagtocht is het “vrije zit” in de bussen. De verdere dag blijft u wel steeds van dezelfde bus gebruik maken om te helpen voorkomen dat wij iemand achterlaten.


De u in rekening te brengen kosten zijn € 45 per persoon. Dit is helaas meer dan vorig jaar, maar kenners van dagtochten zullen direct zien dat de werkelijke kosten aanzienlijk hoger liggen dan het genoemde bedrag!

Betaling op de datum van aanmelding op IBAN-rekening-nummer NL32 INGB 00021 57 694 van UT-Kring/GEWIS te Borne met vermelding van “Dagtocht 2014”.


Wij vragen al diegenen die beschikken over een museumjaarkaart deze voor die ene dag in het Algemeen Belang (van de leden van GEWIS) ter beschikking te stellen van de Activiteitencommisie.


Op de dag van de dagtocht is de Activiteitencommissie telefonisch bereikbaar:

06 29 60 48 83 of 06 37 35 00 73 of 06 53 66 27 22 of 06 233 677 13.