16 december 2014

Kerstdiner opgavestrookje, deadline 30 november 2014

Opgavestrookje GEWIS Kerstdiner 2014

Door middel van deze opgave meldt/melden (naam s.v.p. leesbaar invullen):

....................................................................................................................(lid/leden van GEWIS)zich aan voor deelname aan het kerstdiner van GEWIS op dinsdag 16 december 2014.


Eventuele wensen t.a.v. dieet per persoon:................................................................

.................................................................


De verschuldigde kosten (€ 25,- p.p.) zijn overgemaakt aan UT-Kring GEWIS te Borne

op rekening NL32 INGB 00 02 15 76 94, met vermelding van: kerstdiner GEWIS

Datum:.............................................

Handtekening:..............................................


vóór maandag 1 december op te sturen aan:

per post: R.J. van Wissen, Haarboerhorst 34, 7531 LH Enschede of

per mail: RJvanWissen@kpnmail.nl