22 januari 2013

22 januari 2013 14.30 uur Boerderij Bosch

“Zin en onzin over Twentse eigenaardigheden”

Voordracht door drs. Dick Schlűter

Prinses Maxima maakte een aantal jaren geleden een opmerking over de volgens haar niet aanwezige identiteit van De Nederlander. Dat leverde haar veel reacties op. Ook de vermeende identiteit van Twente en De Twentenaar brengt regelmatig de pennen in beweging. In het Jaarboek Twente 2000 probeerde Dick Schlűter over dit onderwerp de borrelpraat te overstijgen met het artikel Zin en onzin over Twentse eigenaardigheden. Maar dat was voor de aanslag in New York op 11 september 2001, de economische expansie van China en de eurocrisis. Hoe kijkt Schlűter ruim 12 jaar later terug op zijn toen ingenomen standpunten. Is lokale en regionale identiteit onder invloed van de internationale maatschappelijke ontwikkelingen in belang toegenomen voor onder andere de bewoners van Twente? Moet het Twents Bureau voor Toerisme wat doen met een vermeende identiteit? Kortom, verschillende vragen, mythen en statistische gegevens zullen de revue passeren. En aan het eind maken we de balans op.

Behalve docent en onderzoeker aan de UT is Schlűter ook de dichter van de provincie Overijssel 2011-31 januari 2013.

Het artikel uit het Jaarboek Twente 2000 staat ook op de website van GEWIS op de datum van de voordracht.