2012

18 september 2012 14:15 uur Parkeerplaats t.o. Landgoedwinkel Twickel

De Breeriet ligt in het dal van de Oelerbeek. In de middeleeuwen is de Oelerbeek vergraven voor het verkrijgen van een hoogteverschil om zo de benedenstrooms gelegen Noordmolen te laten draaien. Hierbij is de Breeriet ingesloten, werd de afwatering onmogelijk en ontstond er een moeras. Aan deze situatie dankt het park zijn naam. Het park maakt deel uit van het kerngebied van het Landgoed Twickel en is één van de rustige gebieden waar de dieren zich overdag kunnen terugtrekken. In een druk bezocht gebied als dat van Twickel is zo’n plek onontbeerlijk. Daarom is het park gesloten voor publiek. GEWIS mag echter met de gids Hans Spijkerman het gebied betreden.

We verzamelen om 14.15 uur op de parkeerplaats tegenover de Landgoedwinkel, adres Twickelerlaan 7, Delden (bordjes naar het kasteel volgen). Helaas is het niet mogelijk de Breeriet in te gaan met rollator of rolstoel. Vanaf de Landgoedwinkel lopen we met de groep naar de Jachthut, waar Hans Spijkerman de excursie zal starten. Na de rondleiding is er in de Jachthut een nazit met koffie en krentenwegge (voor eigen kosten, € 3,50). Daarna wandelen we weer terug naar de Landgoedwinkel. Aanmelding voor deelname: vóór maandag 10 september per e-mail aan activiteiten@gewis.utwente.nl of per telefoon 074-2914558. Op de dag van de excursie kunt u bij bijzonderheden contact opnemen met telefoon 06-53662722.