Zie 2015

Heren van het land en buitenplaatsen van Twentse textielfabricanten

14.30 uur Boerderij Bosch

Heren op het land, buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten

Voordracht door drs. Mascha van Damme, adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (Erfgoed)

De enorme groei van de Twentse textielindustrie tussen 1890 en 1920 stelde de gefortuneerde fabrikanten in staat om op grote schaal buitenplaatsen en landgoederen aan te leggen.

Deze concentratie van fabrikantenbuitenplaatsen is bijzonder, typisch voor Twente, en zelfs uniek voor Nederland.

Het Oversticht heeft samen met Waanders hierover het boek Heren op het land uitgegeven. De redacteur en hoofdauteur van het boek, Mascha van Damme, gaat in deze lezing in op de ongekende invloed die de aanleg van de landgoederen van textielfabrikanten heeft gehad op het Twentse landschap. Naast de bouw van grote buitenhuizen waren de fabrikanten namelijk ook verantwoordelijk voor de aanleg van prachtige tuinen en uitgestrekte bosgebieden. Zij geeft tijdens de lezing ook inzicht in de ontwikkeling van de architectuur van de huizen en het ontwerp van de tuinen, kortom: het cultuurhistorische fenomeen ‘Twentse fabrikantenbuitenplaatsen’.