Seniorenvereniging GEWIS

Aanmelding kerstdiner 2017

Het bestuur van GEWIS nodigt u van harte uit voor het kerstdiner van onze vereniging op dinsdag 19 december 2017 in de Faculty Club. Het bestuur zorgt voor een tafelschikking. Uw opgave (bij voorkeur via het formulier hieronder) moet binnen zijn vóór dinsdag 5 december 2016. Van u wordt een bijdrage gevraagd van € 25,- per persoon, op de dag van opgave over te maken aan:

UT-Kring GEWIS te Hengelo
op rekening NL32 INGB 00 02 15 76 94
met vermelding van: kerstdiner GEWIS.

Vergeet niet om op "versturen" te drukken (onderaan dit formulier).

De volgende drie vragen alleen invullen indien u vergezeld gaat van een (GEWIS)-partner.

Tot slot: