Werkdagdelen 2017

Beste tuinleden/dear gardeners,

 Een groot aantal leden heeft nog niet aan zijn/haar verplichting van 2 werkdagdelen voldaan. Daarom hebben we 2 extra werkochtenden ingepland en wel op 4 en 5 november. Bijgevoegd zijn de verplichtingen en sancties.

Alle anderen zijn van harte welkom.

 A lot of members have not fulfilled their commitment of 2 maintenance shifts yet. Therefore we are organizing 2 extra maintenance mornings, on 4 and 5 November. Enclosed you will find the duties and sanctions.

All other members are welcome.

 Vriendelijke groeten,

 Charlotte

 

Opgave werkdagdelen

 Voor de noodzakelijke onderhouds-werkzaamheden aan het tuincomplex worden door het bestuur van de BTD een aantal werkdagdelen gehouden. Om de werkzaamheden vast te kunnen stellen en om het betreffende werkdagdeel door te kunnen laten gaan willen we weten hoeveel leden er komen. Het bestuur wijst erop dat elk lid van de tuinvereniging zich voor minimaal twee werkdagdelen per jaar dient op te geven.

 Wil je je opgeven voor één of meerdere werkdagdelen, vul dan onderstaande strook in en stuur deze op naar Charlotte Bijron, gebouw Zilverling, kamer 2047.

Opgave via e-mail is ook mogelijk: email c.g.bijron@utwente.nl

 N.B.: de opgave dient twee dagen voor aanvang van het betreffende werkdagdeel in het bezit te zijn van het bestuur.

 Het Bestuur

Registering for maintenance days

 In order to maintain our garden complex in a reasonable and neat state the board of the BDT is organizing a number of maintenance days. To establish the necessary activities and to determine whether or not the maintenance days can go on the board needs to know what members will attend.

The board emphasizes that every member of the garden association is required to attend maintenance days for at least twice a year.

 If you want to attend one or more maintenance days please fill in the subjoined reply coupon and send it to Charlotte Bijron, Zilverling building, room 2047. It is also possible to apply for the maintenance days by sending an e-mail to: c.g.bijron@utwente.nl

The reply coupon or e-mail should be sent to the Board at least two days before the maintenance day one will attend.

 The Board

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam         / Name      :  ..................................................................

Telefoonnr./ Phone no.           :  ..................................................................

E-mail                          :  ..................................................................

komt op werkdagdeel / will attend the following maintenance days:

○       zaterdag / Saturday               4 november / November 2017     09.00 – 12.00 uur

○       zondag / Sunday                   5 november / November 2017     09.00 – 12.00 uur