Mestkruidag 3 maart 2018

************* Enschede, 1 januari 2017

Biologische Kenmerk: BTD/17.mest/cb

Tuinvereniging

Drienerlo

*************

Beste tuinleden,

Op zaterdag 4 februari 2017 organiseert het bestuur van de tuinvereniging onze MESTKRUIDAG. De verwachting is, dat er weer behoorlijk wat werk verzet moet worden om de mest te verdelen. Kom allen dus massaal naar deze dag en geniet aan het eind van de PANNENKOEKEN die door onze vrijwilligsters worden gebakken.

We gaan dit jaar in 2 ploegen werken:

  • Ploeg 1 begint om 08.30 uur
  • Ploeg 2 begint om 13.30 uur

Halverwege de ochtend/middag is er koffie met krentenwegge en er wordt afgesloten met pannenkoeken.

Geef s.v.p. aan of je ‘s ochtends of ’s middags komt. Degenen die een bezoek aan de sportschool willen uitsparen kunnen de hele dag komen.

Eén kruiwagen mest is verplicht per tuineenheid van 15 m x 1,5 m. en is opgenomen in de contributie. Eén extra kruiwagen mest per tuineenheid kan besteld worden en kost €3,-.

Opgave (voor 1 februari a.s.) bij Charlotte Bijron, email c.g.bijron@utwente.nl

Er wordt van u verwacht dat u aanwezig bent!

Het Bestuur

Dear gardeners,

The board of our gardening association is organizing a DUNG-DAY on Saturday 4 February 2017. We are expecting that a great deal of work needs to be done in order to distribute the manure. Delicious PANCAKES, made by our volunteers, will be waiting for you at the end.

This year we will have 2 shifts:

  • Shift 1 starts at 08:30
  • Shift 2 starts at 13:30

Half way there will be coffee with krentenwegge and we will end with pancakes.

Please sign in for the morning or the afternoon shift or both.

One wheelbarrow of manure is obliged for every garden unit of 15 m. by 1.5 m. and is part of the contribution. Ordering one extra wheelbarrow of manure per garden unit is possible and costs €3,-.

Please reply (before 1 February) to Charlotte Bijron, e-mail c.g.bijron@utwente.nl

You are expected to be present!

The Board