Mestkruidag 16 februari 2019

*************

Enschede, 10 januari 2019, Tuinvereniging Drienerlo, Kenmerk: BTD/19.mest/cb

*************

Beste tuinleden,

Op zaterdag 16 februari organiseert het bestuur van de tuinvereniging onze MESTKRUIDAG. De verwachting is, dat er weer behoorlijk wat werk verzet moet worden om de mest te verdelen. Kom allen dus massaal naar deze dag en geniet aan het eind van de PANNENKOEKEN die door onze vrijwilligsters worden gebakken.

Eén kruiwagen mest is verplicht per tuineenheid van 15 m x 1,5 m. en is opgenomen in de contributie. Eén extra kruiwagen mest per tuineenheid kan besteld worden en kost €3,-.

Opgave (voor 14 februari a.s.) bij Charlotte Bijron, email c.g.bijron@utwente.nl

Er wordt van u verwacht dat u aanwezig bent!

Het Bestuur

Dear gardeners,

The board of our gardening association is organizing a DUNG-DAY on Saturday 17 March 2018. We are expecting that a great deal of work needs to be done in order to distribute the manure. Delicious PANCAKES, made by our volunteers, will be waiting for you at the end.

One wheelbarrow of manure is obliged for every garden unit of 15 m. by 1.5 m. and is part of the contribution. Ordering one extra wheelbarrow of manure per garden unit is possible and costs €3,-.

Please reply (before 14 February) to Charlotte Bijron, e-mail c.g.bijron@utwente.nl

You are expected to be present!

The Board