Excursie Lankheet

***************** Biologische Tuinvereniging Enschede, 1 augustus 2018 ******************

UITNODIGING VOOR EEN EXCURSIE NAAR HET LANKHEET


Beste tuinleden,

In het kader van haar activiteiten organiseert het bestuur van de tuinvereniging BTD een excursie voor haar leden naar het landgoed het Lankheet tussen Haaksbergen en Eibergen op dinsdag 28 augustus 2018.

Landgoed het Lankheet bezit een groot bosareaal met heide, vennen en historische boerderijen aan de Buurserbeek. Er zijn verschillende landschapsprojecten op het gebied van waterzuivering, energiewinning, klimaatbossen, houtteelt, jeugdeducatie, kunst en theater.

Programma 28 augustus:

09.00: Vertrek per fiets vanaf de blokhut van de tuinvereniging naar Haaksbergen 10.30 Kopje koffie of thee bij theeschenkerij de Jordaan met iets lekkers, aangeboden door het bestuur. 11.45: Wandeling o.l.v. een gids over het landgoed het Lankheet. 13.30: Terugreis naar Enschede.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt tot ca. 15 personen in verband met de rondleiding over het landgoed. Denk eraan goede wandelschoenen en eventueel lunch mee te nemen. Voor deze excursie geldt dan ook dat inschrijving plaats vindt in volgorde van aanmelding. Belangstellenden voor deze excursie kunnen zich voor 25 augustus opgeven bij Charlotte Bijron:

E-mail adres: c.g.bijron@utwente.nl

Indien je liever op eigen gelegenheid met de auto gaat, zorg er dan voor dat je op het aangegeven tijdstip bij theeschenkerij de Jordaan bent.

De kosten voor deze excursie bedragen: € 10,00. Het bedrag dient vooraf te worden voldaan op rekeningnummer NL65INGB0001744074 ten name van de Biologische Tuinvereniging Drienerlo onder vermelding van “Excursie het Lankheet”.

Het bestuur