Courgetteplanten en onkruid

De courgetteplanten zullen binnenkort bij de koude bak worden neergezet. De kosten zijn €0,50 per plant. Een lijst hiervoor wordt in het Gereedschapshok opgehangen en er staat een bakje waarin u het geld kunt doen. Het is de bedoeling dat u niet meer dan één plant pakt. Mochten er over een paar weken nog planten over zijn, dan kunt u er nog één nemen.

Nu er gesproeid is en het heeft geregend, zal het onkruid hard gaan groeien. Vriendelijk, doch dringend, verzoek om uw tuin onkruidvrij te houden.