Zie 2018

Sportieve middag

OP DONDERDAG 19 APRIL ORGANISEERT DE UT-KRING SAMEN MET HET OPUT EN HET SPORTCENTRUM EEN GEZELLIGE EN ACTIEVE SPORTMIDDAG VOOR MEDEWERKERS VAN DE UT. JE KUNT JE HIERVOOR MET EEN TEAM INSCHRIJVEN (6-8 PERSONEN). INDIVIDUEEL INSCHRIJVEN IS OOK MOGELIJK; DE ORGANISATIE MAAKT EEN TEAM VAN INDIVIDUELE DEELNEMERS. 

MET SPORT MEER MENSRector Magnificus Prof.dr. T.T.M. Palstra

Je wordt om 13.00 uur in de hal van het sportcentrum verwacht, waarna de activiteiten om 13.30 uur beginnen. Voorbeelden van de activiteiten van de middag: unihockey, lacrosse, interactieve muur, beachvolley, stoeprandje 2.0, frisbee. Sportiviteit is belangrijker dan prestatie. We sluiten af met een gezellige cooling down in de Sportkantine.

Wil je samen met je collega’s deelnemen aan deze sportieve middag? Meld je dan aan via onderstaande formulier. Aanmelden is mogelijk tot 14 april. - Inschijving is dus gesloten.

Uiteraard heeft een ieder een eigen verantwoordelijkheid indien men deel neemt hoe om te gaan met opname van verlof. Het ligt voor de hand dit te doen in afstemming met je leidinggevende.