Zie 2015

Rommelmarkt Boerderij Bosch

In verband met te weinig aanmeldingen gaat de rommelmarkt niet door.