2012

Floriade op zaterdag 7 juli

Het bestuur van de tuinvereniging BTD organiseert samen met de UT-Kring voor de BTD- en UT-Kringleden:

EXCURSIE NAAR DE FLORIADE OP ZATERDAG 7 JULI 2012

De Floriade is een wereldtentoonstelling op het gebied van de tuinbouw die sinds 1960 om de 10 jaar in Nederland wordt georganiseerd. In 1960 was de eerste in Rotterdam, ter gelegenheid waarvan de Euromast is gebouwd. In 1972 en 1982 in Amsterdam, in 1992 in Zoetermeer en in 2002 in de Haarlemmermeer. Dit jaar wordt de expositie in Venlo gehouden van 5 april tot en met 7 oktober. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit vijf unieke werelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen decor, programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft:

Ontspanning & Genezing  

De invloed van de natuur op onze gezondheid en welzijn

De groene motor       

Tuinbouw als belangrijke motor van onze economie

Educatie & Innovatie          

Onze toekomstige wereld

Omgeving

Een wereld van bloemen, planten, bomen, groente en fruit

World Show Stage  

Andere culturen: een wereld van kunst, cultuur en vermaak

                           

Programma 7 juli:

08.00:    Vertrek per bus vanaf parkeerplaats P1 bij Cubicus naar Venlo

10.30:    Aankomst in Venlo bij de Floriade

11.00:    Koffie met gebak, aangeboden door het Bestuur van de BTD

11.30:    Bezoek aan de Floriade

17.30:    Terugreis naar Enschede

20.30:    Terugkomst op de UT

Voor deze excursie geldt dat inschrijving plaatsvindt in volgorde van aanmelding. Bij te weinig deelnemers gaat de excursie niet door. Belangstellenden voor deze excursie kunnen zich per e-mail opgeven bij Charlotte Bijron: c.g.bijron@utwente.nl

De kosten voor deze excursie bedragen € 50,- per persoon, leden van de UT-Kring betalen € 40,-, voor 20 juni over te maken op bankrekeningnummer 59.31.37.043 t.n.v. Tuinver. BTD, Enschede, onder vermelding van Floriade. Lunch, diner en andere versnaperingen zijn voor eigen rekening.