Pro-UT in het nieuws

UT-Nieuws 3 2009-08-27 De beuk moet er weer in!

UT nieuws Donderdag 27 augustus 2009 PAUL DE KUYPER EN BERT GROENMAN raadsfractie Pro-UT presenteert haar nieuwe plannen ‘De beuk moet er weer in’

Jann van Benthem en Jan van Alsté. Foto: Gijs van Ouwerkerk.

Na twaalf maanden u-raad was het programma van raadsfractie Pro-UT toe aan een grondige herziening. En dat zullen we weten. De rector is onzichtbaar en het college niet ondernemend, vinden Pro-UT’ers Jan van Alsté en Jann van Benthem. Sterker nog: de algehele ondernemendheid is hier aan het verdampen. Plannen heeft Pro-UT genoeg. Doorwerken tot je 67ste bijvoorbeeld en een dependance. ‘Je moet íets doen, het is nu veel te rustig aan het front. De beuk moet er weer in.’

Jullie hebben een paar prikkelende nieuwe programmapunten. Die wil je kennelijk delen met de rest van deze gemeenschap. Kom maar op.

Van Benthem: ‘Wij zeggen: nu stoppen met 3TU en mikken op een fusie met Eindhoven. Anders worden we een toeleverende universiteit van Delft.’

Dat menen jullie serieus?

Van Benthem: ‘Heel serieus. We verliezen samen met Eindhoven al jaren marktaandeel als het gaat om aantallen studenten. Als we de Duitse psychologiestudenten niet hadden, zouden we samen met Eindhoven hekkensluiter zijn. Dat kun je alleen maar op een ondernemende manier oplossen. Maar het college van bestuur is niet ondernemend. Het zijn aardige jongens, niets op aan te merken, maar de ondernemendheid is nul.’

Van Alsté: ‘We hoopten dat het met de komst van de nieuwe rector, Ed Brinksma, zou veranderen. Die signalen gaf hij ook af. Maar nu hij moet doorpakken wordt het juist rustig rond zijn persoon. Over de oorzaken is het gissen, maar hij is nu onvoldoende zichtbaar.’

Gesteld dat het zo is, waar zou het dan aan kunnen liggen?

Van Alsté: ‘Daar discussiëren wij ook over. Wij denken dat hij voldoende kwaliteit in huis heeft, geen misverstand daarover, maar kennelijk sneeuwt hij onder.’

Jullie constateren gebrek aan ondernemendheid. Wat doen jullie er als u-raadsleden aan om voor nieuwe impulsen te zorgen?

Van Benthem: ‘We kunnen dingen signaleren, maar je kunt niet doorbijten in de hand die je voedt. Wij zijn niet sturend, we kijken naar de grote lijnen. Je mag daarentegen van de raad van toezicht, de bazen immers van het CvB, verwachten dat ze zich als kuitenbijters opstellen, maar ook daar lijkt elk ondernemend vonkje weg.’

Van Alsté: ‘De raad van toezicht moet het CvB scherp houden. Dat gebeurt niet, althans niet merkbaar, en dat stelt ons teleur. We zitten aan de rand van het land, dan moet je iets extra’s doen om op te vallen. Nu doet het college er juist alles aan om niet op te vallen.’

Van Benthem: ‘Laat desnoods iets misgaan. Maar doe iets!’

Het college doet niets?

Van Alsté: ‘Neem technische geneeskunde. Die opleiding is zes jaar geleden begonnen en trekt veel studenten, maar ze hebben nog steeds niet voor elkaar kunnen krijgen dat afgestudeerden ook maar

enige bevoegdheid in de operatiekamer hebben. De minister heeft vorig jaar bij de opening van het academisch jaar plechtig beloofd dat hij die zou regelen. De eerste studenten zijn inmiddels klaar met hun studie en krijgen heel andere baantjes, terwijl ze technische dokters moeten zijn. Er had veel meer drang van het college achter de BIG -registratie moeten zitten. Hun echte taak is niet afgerond want er zijn geen

studenten afgeleverd met bevoegdheden. Als dat niet gebeurt, wordt de opleiding een flop.’

Van Benthem: ‘Jan heeft daar nog een vraag over gesteld in de u-raad, maar toen kwam er een slap antwoord.’

Van Alsté: ‘Misschien is dat wel symptomatisch voor alles.’

Wat moet de UT wel doen?

Van Alsté: ‘Dichter op de student kruipen om onze opleidingen aan te bieden. Daarom willen we een dependance van de UT centraal in het land. In Amersfoort bijvoorbeeld, of Apeldoorn. Met brede bachelors. Eventueel samen met Wageningen of Utrecht. Voor masters moet je natuurlijk naar Twente komen, maar bacheloronderwijs kan prima elders gegeven worden om je positie te versterken. Het Utfiliaal in Leeuwarden flopte destijds omdat er in Friesland niet genoeg mensen wonen. Je moet het zoeken in een

dichtbevolkt gebied. ’

Gaat dat samen met een fusie met Eindhoven?

Van Benthem: ‘Ja, Eindhoven en Twente hebben allebei last van Delft. De 3TU-federatie stelt niets voor. Je kunt die dependance een proefballonnetje noemen. Maar je moet íets doen.’

Van Alsté: ‘We hebben ons in een positie gemanoeuvreerd dat we te afhankelijk zijn van de tweedegeldstroom (fondsen als NWO en ST W, red.). Onderwijs staat zwaar onder druk, we houden meer

studies in de lucht dan dat de studentenaantallen rechtvaardigen. Als de onderzoeksgelden terugzakken, hebben we direct een groot probleem.

Staan er nog meer programmapunten op jullie lijst?

Van Benthem: ‘Opheffing van de faculteiten. Met de komst van de schools komt er opnieuw een laag in de

bureaucratie bij. De faculteiten hebben nu al niets meer in de melk te brokkelen en zijn feitelijk alleen maar hinderlijk voor de organisatie.’

Van Alsté: ‘Géén faculteit kan wettelijk niet, dus dan zou er één grote faculteit moeten komen. Verder willen we doorwerken tot je 67ste mogelijk maken. Tegen een lagere vergoeding, bijvoorbeeld vijftig of zeventig procent. Niet verplicht, maar als een werknemer dat wil uiteraard.’

Van Benthem: ‘Niet als sociale maatregel, het moet wel productief zijn.’

Van Alsté (zelf een gevorderde zestigplusser): ‘Gewoon een kwestie van slim koopmanschap en ondernemendheid. Zorgen dat je kennis nog even in huis houdt.

Van Alsté: ‘Tot slot willen we ook een hogere vergoeding van u-raadsleden. Wat mij betreft nadat ik weg ben, ik roep dit niet voor mezelf.’

Jullie hebben dit al eens aan de orde gesteld.

Van Alsté: ‘Ja, en dan komen er lauwe reacties van CC (Campus Coalitie, red.) dat de druk op hen dan ook hoger wordt. Onzin. De u-raad moet gewoon aantrekkelijker worden, het is een belangrijk gremium en oet ook als zodanig beloond worden.’

Hoeveel invloed kun je in de universiteitsraad eigenlijk uitoefenen?Wat hebben jullie bereikt?

Van Benthem: ‘Het instemmingsrecht van de universiteitsraad is een vrij zwaar machtsmiddel.’

Van Alsté: ‘We zijn natuurlijk goedwillende amateurs die alleen kunnen kijken of het proces goed gaat. Maar we hebben zeker invloed, dat moet je niet onderschatten. Door ons is het fenomeen outsourcing van de baan en zie je zelfs dat de beveiliging weer is geïnsourced.’

Van Benthem: ‘In de Uraad is Pro-UT de partij die weerstand zoekt. CC valt echt tegen, die doen niets. En van UReka kun je het niet verwachten. Studenten zitten een jaar in de raad en hebben dan net door hoe het werkt.

Van Alsté: ‘Wij zijn echt kritisch en nemen geen blad voor de mond.’

En dat is hard nodig?

Van Alsté: ‘Zeker! Na de roerige periode met rector Frans van Vught heeft de UT gekozen voor rust. Dat is gelukt, maar iets te goed. We hadden de hoop gevestigd op Ed Brinksma als angry young man. Maar dat heeft niet helemaal zo uitgepakt.’

Er wordt gespeculeerd dat minister Plasterk aanstaande maandag bij de opening van het academisch jaar iets zal zeggen over de omstreden 3TU-federatie. Daar kijken jullie ongetwijfeld naar uit?

Van Benthem: ‘Misschien is het goed als Plasterk een steen in de vijver gooit. Als wij niet duidelijk kunnenmaken dat er snel iets moet veranderen, dan moet een gevaarlijke vijand van buiten dat maar doen.’