Pro-UT in het nieuws

UT-Nieuws 4 2009-03-12 Ijzersterke merk niet overboord zetten

UT Nieuws weekblad van de Universiteit Twente Donderdag 12 maart 2009

INGEZONDEN

de ondernemende universiteit: Zet dat ijzersterke merk niet overboord

De regering koos in 1960 voor Twente als vestigingsplaats van de derde Technische Hoge School in Nederland. De reden was dat deze destijds zieltogende regio een economische prikkel nodig had. Twintig jaar heeft dat concept uitstekend gewerkt, omdat het mensen van banen voorzag en de medewerkers en studenten met hun uitgaven voor levensonderhoud de lokale economie stimuleerden.

In het begin van de jaren tachtig ontstond het besef dat dit op den duur voor een instelling als de onze, geografisch aan de rand van het land, geen voldoende bestaansrecht had (het hoofdkantoor van KPN dat door de regering naar Groningen was verordonneerd staat ook alweer jaren in Den Haag). Intussen gebeurde er in de regio niets met onze kennis. Er werd niet marktgericht gedacht als het om onderzoek of studenten ging. Wie hier afstudeerde kon meteen naar elders vertrekken omdat er geen geschikt werk was in Twente.

Als antwoord daarop introduceerde de toenmalige rector magnificus Harry van den Kroonenberg beginjaren tachtig het begrip ondernemende universiteit. Dat moest leiden tot een bewustwording in de hele organisatie om een goede balans te krijgen tussen interne en externe gerichtheid. Dat, in combinatie met een aantal stimuleringsmaatregelen, heeft er toe geleid dat de UT nationaal en internationaal prominent op de kaart kwam te staan als ondernemende universiteit. De UT is als geen andere universiteit in Nederland in staat om zijn onderzoek te verkopen. In alle spin-off bedrijven die op UT-kennis gebaseerd zijn, werken bij elkaar meer dan twee keer zoveel mensen dan in de UT zelf. Het merendeel hiervan bestaat uit UT-alumni.

Wanneer nu in het kader van een nieuwe huisstijl ondernemendheid uit het logo verdwijnt, stuur je twee boodschappen de wereld in. De eerste is intern naar de mensen in de organisatie, namelijk dat ondernemendheid niet langer de hoogste prioriteit heeft. Daarmee zet je de eerste stap in de richting van een cultuur van onverschilligheid met betrekking tot ondernemerschap die ons nu zo duidelijk onderscheidt van andere universiteiten. De tweede is extern en mag u zelf invullen (.....). Het effect is in elk geval dat je een ijzersterk merk opgeeft. Voor je het weet gaat daar een ander mee aan de haal. Op de vraag van Pro-UT in de U-raad aan het college naar het nut en de noodzaak van een dergelijke ingreep komt men niet verder dan: ‘U moet maar geloven dat het beter is voor de UT, want we hebben voor de branding een bureau ingehuurd dat zeer deskundig is op dit terrein en dit is hun advies.’

Pro-UT is absoluut niet tegen de opfrissing van de huisstijl, prima om dat meer eigentijds te maken, maar met dit antwoord kunnen we vooralsnog geen genoegen nemen. Vandaar deze ingezonden brief, waarin we tegelijkertijd medewerkers en studenten willen oproepen te reageren zodat we niet het gevoel krijgen alleen te staan met onze opvatting hierover. Reacties graag e-mailen naar: j.w.l.vanbenthem@utwente.nl.

Jann van Benthem, namens de Pro-UT fractie in de Universiteitsraad