Pro-UT in het nieuws

UT-Nieuws 2 2010-03-11 Niks rust, actie!

UT Nieuws weekblad van de Universiteit Twente Woensdag 10 maart 2010 jaargang 45 editie 8

INGEZONDEN

Niks Rust, Actie!

Twee zaken vielen mij op afgelopen week.

1 Heino van Essen de voorzitter van de onze Raad van Toezicht in het UTnieuws over zijn rol: "We houden het scherp in de gaten maar zitten er niet te dicht op" om vervolgens tot in detail de CvB reactie op de conclusies van de commissie Berger te verdedigen en de onzichtbare rol van Anne Flierman in de opbouw van de 3TU federatie te roemen. Is hij bang dat het CvB niet in staat is haar beleidskeuzen te verdedigen? Niet geheel ten onrechte want het CvB ontwijkt discussies als er kritische vragen komen uit de UR over de zin van een federatie als we tegelijkertijd substantieel marktaandeel aan Delft verliezen en er nu ook nog veelbelovende vakgroepen op overvalachtige wijze kunnen worden weggekaapt door de andere federatiegenoot. Zelfs als er geen sprake was van een federatie zou je toch verwachten dat hier op zijn minst informeel contact is geweest tussen de Rectoren Magnifici. Waar hebben onze bestuurders het over in 3TU-verband? Kunnen ze al hun aandacht niet veel beter richten op de UT-organisatie en daar ook zichtbaar in zijn?

2 De lauwe reactie van het CvB op de conclusies van de commissie Berger. Voor een groot deel van de geconstateerde knelpunten stelt het CvB voor om commissies in te stellen die met breed gedragen voorstellen moeten komen. Ik zit nu 2 jaar voor de Pro-UT in de Uraad en heb veel vragen gesteld aan het CvB over de wijze waarop de afspraken die we met elkaar maken worden nageleefd door de verschillende organisatieonderdelen en de manier waarop het CvB daar boven op zit (niet dus). Het antwoord is steeds dat dat niet lukt omdat we een organisatie van professionals hebben die lastig is aan te sturen. Een heldere conclusie waar je als bedrijfskundige niets tegen in kunt brengen. Dat concludeert ook de commissie Berger die zegt dat er te veel eenheden zijn. Het lijkt soms op een jongleur die tot in den treure probeert te veel ballen tegelijk in de lucht te houden. Dus daar gaan ze wat aan doen denk ik dan. Maar nee: 'het CvB streeft naar rust in de organisatie het komende jaar', is het antwoord van Anne Flierman op de dringende vraag van de complete UR om voor de zomer met voorstellen te komen om hier iets aan te doen. Daarmee berust het CvB in haar zwakke rol in een tijd waar daadkracht vereist wordt. De Rector Magnificus heeft in dit blad al eens openlijk getwijfeld aan de intellectuele capaciteiten van diegenen die andere standpunten dan die van het CvB huldigen. Ik hoop toch echt dat het CvB deze keer wel zelf de moeite gaat nemen om het voor iedereen begrijpelijk uit te leggen waarom ze nu bewust met de armen over elkaar blijft zitten waardoor gedwongen ontslagen straks onvermijdelijk zullen zijn. Is het CvB moe, is het zelf aan rust toe of te druk met zaken buiten de UT? Het is ook geen makkelijke opgave en ik kan er soms best begrip voor opbrengen maar niet als ze nu nalaat dat te doen wat nodig is!

Jann van Benthem,

Fractie Voorzitter Pro-UT