Pro-UT NL

Jann van Benthem, 53 jaar, ir Technische Bedrijfskunde, Coördinator van de TOP-regeling, docent o.a. van het vak directievoering en afstudeerbegeleider bij het NIKOS(MB), Commissaris bij woningbouwstichting Welbions te Hengelo en marathonschaatser.

De UT is een fantastisch instituut dat zich op een prachtige campus maar op lastige plek zo aan de rand van het land in de eerste 45 jaar van haar bestaan op een ondernemende manier een uitstekende marktpositie op onderwijs en onderzoek gebied heeft bevochten. De laatst 5 jaar is dat echter sterk aan het kenteren. We verliezen op onderwijsvlak trendmatig marktaandeel, op derde geldstroomvlak zijn we bijgehaald door Delft en in de Eindhoven en in de internationale ranglijsten zijn we met een duikvlucht bezig. Het signaleren van dit soort trends en het bestuur er mee confronteren tot ze op zoek gaan naar de oorzaken en met maatregelen komen om het tij te keren dat is wat ik de afgelopen twee jaar gedaan heb en dat mag je de komende twee jaar weer van mij mag verwachten als je op me stemt.

Björn Harink, 27 jaar, ir. Biomedische Technologie, Promovendus Tissue Regeneration – MIRA
Bestuurslid van PhD Netwerk Universiteit Twente (P-NUT) en Alumnivereniging Biomedisch Technologie

Stem op mij: want ik kom op voor de belangen van de huidige en toekomstige promovendi op de UT. Zij zijn een grote groep jonge onderzoekers, die de toekomst van het onderwijs en onderzoek zijn. Zij verdienen daarom een volwaardige werknemersstatus in plaats van studenten met een magere beurs. Binnen het P-NUT heb ik mij hier al voor ingezet en hoop dit in de universiteitsraad door te kunnen zetten.

Daarnaast vind ik dat de UT hard aan de weg moet blijven timmeren om een goede en prettige internationale omgeving te creëren. Dat wil zeggen dat er betere begeleiding moet zijn voor internationale studenten en medewerkers en een betere informatievoorziening in het Engels.

Als laatste vind ik dat de UT een nog plezieriger omgeving kan worden als de vrijdagmiddagborrel een traditie zou worden, een bewezen initiatief om samenwerking en werksfeer te bevorderen.

Jan van Alsté, 64 jaar, ir. EL, dr. Biomedische Technologie, Coördinator internationalisering Graduate School.


Stem op mij, want de centralisatie is doorgeslagen en de organisatie krachteloos. De UT dreigt op achterstand te komen dus moet het management leaner, slagvaardiger en ondernemender. Ik ben beschikbaar als lijstduwer en als mede initiator van een tweede periode van Pro-UT.