Universiteitsraad

Universiteitsraad

Over de URaad

De URaad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De URaad bestaat uit 18 leden, negen personeelsleden en negen studenten. De URaad oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.

In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, DAS, UReka en PvdUT.

Op het moment zitten de volgende leden in de URaad:

Studenten:

Medewerkers:

Willemijn Luiten - UReka

Herbert Wormeester - CC

Sander Bakkum - UReka

Hanneke Becht - CC

Thomas Remmerts - UReka

Mariá Laura Franco Garcia - CC

Pier Tabak – UReka

Herman Poorthuis - CC

Anouk de Jong - UReka

Anton Stoorvogel - CC

Julia Breevoord- DAS

Dick Meijer - PvdUT

Simon Kloet - DAS

Gert Brinkman - PvdUT

Sanne Berns - DAS

Jörgen Svensson - PvdUT

Vincent Witmond- PvdUT