Universiteitsraad

Universiteitsraad

Over de URaad

De URaad is het centrale medezeggenschapsorgaan van de UT en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. De URaad bestaat uit 18 leden, negen personeelsleden en negen studenten. De URaad oefent invloed uit op het beleid van de UT op centraal niveau.

In de raad zijn vier partijen vertegenwoordigd: Campus Coalitie, DAS, UReka en PvdUT.

Op het moment zitten de volgende leden in de URaad:

Campus Coalitie: Herbert Wormeester (voorzitter), Herman Poorthuis, Hetty Bennink,

Laura Franco Garcia, Anton Stoorvogel, Effie Pavlidou

UReka: Maarten de Lange, Ivan Remijn, Karlijn Bos, Wouter Rietveld, Anne Hofman

PvdUT: Dick Meijer, Gert Brinkman, Janique Westerbeek, J├Ârgen Svensson

DAS: Harm Dijkstra, Heleen Kok, Melvin Angelovski