Meldpunt Oput

De Universiteitsraad heeft samen met het OPUT een centraal meldpunt geopend

waar personeelsleden zich kunnen melden, indien zij door de lopende reorganisaties

op enigerlei wijze in hun positie worden geraakt.

Doel van het meldpunt is om inzage te krijgen wat er in de organisatie speelt en aan

te geven tot wie men zich eventueel kan wenden voor individuele hulp en bijstand.

Voor individuele hulp en bijstand kun je niet bij het meldpunt zelf terecht.

Hiervoor dien je contact op te nemen met je vakbond of rechtsbijstand organisatie.

De gegevens van dit meldpunt worden uiteraard vertrouwelijk behandeld!