Algemeen

Faculteitsraden

De faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan op decentraal niveau waarin zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd zijn. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan over alle aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of studenten raken. Daarnaast heeft de faculteitsraad op basis van de wet recht tot instemming t.a.v. belangrijke onderwerpen, zoals het faculteitsreglement, facultair beleidsplan, en de onderwijs- en examenregeling (hierin zijn ook de onderwijsprogramma’s opgenomen).


Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQIzLgIAXxRWAtQ1CwD6qcQBBwGDygF_AQA6SzI

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQI5LgIAbxRWAts1CwDCef0BBwGDygF_AQA63PQ

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQKjLgIALxRWAtk1CwCwd8QBBwGDygF_AQA6Duc

FACULTEITSRAAD

CTW

 

FACULTEITSRAAD

EWI

 

FACULTEITSRAAD

GW

 

 

 

 

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQKrLgIA3xFWAtA1CwA4vsYCBwGDygF_AQA6j6s

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQLOLgIAlhFWAtc1CwBRkTEDBwGDygF_AQA6A48

 

Description: http://ppienschede.com/wp-content/uploads/2011/01/ITC.jpg

FACULTEITSRAAD

MB

 

FACULTEITSRAAD

TNW

 

FACULTY COUNCIL *

ITC