Verkiezingen 2010

Tijdschema verkiezingen 2010Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2026/2027

Ons kenmerk

UR 10-007

Fax


Datum

21 januari 2010

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Betreft: tijdschema verkiezingen URaad 2010-2011
donderdag 21 januari


09.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

dinsdag 23 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

donderdag 25 maart


09.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR,

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

donderdag 25 maart t/m

donderdag 1 april

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 300 Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

dinsdag 6 april9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR)

Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

dinsdag 6 april t/m 13 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

dinsdag 20 april

Beslissing CvB


woensdag 21 april

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 300 tot 17.00 uur

donderdag 22 april9.00 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau

(art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

t/m woensdag 28 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten

(art. 19.2 Kiesreglement UR)

donderdag 29 april09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301) indien nodig

donderdag 29 april t/m maandag

10 mei

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


woensdag 19 mei

Beslissing CvB geldigheid kandidatenlijsten

(art. 8.4 Kiesreglement UR))


donderdag 20 mei

Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

donderdag 20 mei


9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UT nieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau (Spiegel 301)

donderdag 20 mei

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB (art. 24 Kiesreglement UR)

maandag 31 mei

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 31 mei

t/m vrijdag 4 juni 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 4 juni 17.00 uurVrijhof

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31 Kiesreglement UR). Besluit en proces verbaal ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 300)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 7 t/m 11 juni

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


vrijdag 18 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar.