Verkiezingen 2010

Zittingen Centraal Stembureau 2010Datum


Tijdstip

Onderwerp

Donderdag 21 januari

09.00 uur

Vaststellen tijdschema Verkiezingen 2010

Raadskamer Spiegel

Donderdag 25 maart

09.00 uur

Vaststellen kiezersregister

Spiegel 301

Dinsdag 6 april

09.00 uur

Beslissing CSB verbetering kiezersregister

Spiegel 301

Donderdag 22 april

09.00 uur

Onderzoek en vaststellen kandidatenlijst

Spiegel 301

Donderdag 29 april

09.00 uur

Beslissing CSB geldigheid kandidatenlijsten

Spiegel 301

Donderdag 20 mei


09.00 uur

Vaststellen verzamellijsten CSB

Spiegel 301

Vrijdag 4 juni

09.00 uur

Bekendmaking uitslag verkiezingen

Vrijhof