Verkiezingen 2010

Vaststelling Kiezersregister


VASTSTELLING KIEZERSREGISTER

In de zitting van het Centraal Stembureau van 25 maart 2010 is het kiezersregister voor de verkiezingen URaad 2010 vastgesteld. Het kiezersregister ligt ter inzage ter griffie Universiteitsraad in Spiegel 300. Vanaf donderdag 25 maart tot en met donderdag 1 april 2010 is er gelegenheid tot het indienen van verzoeken ter verbetering van het kiezersregister.


Centraal Stembureau