Verkiezingen 2016

Kandidaatstelling UR verkiezingen

Kandidaatstelling Verkiezingen URaad

De dag van de kandidaatstelling is op woensdag 6 april 2016 vóór 17:00 uur in gebouw de Spiegel, kamer 316.

Een formulier voor de kandidaatstelling kun je downloaden via de URaad website of ophalen bij het Centraal Stembureau (Spiegel, kamer 314) . Om je kandidaat te stellen moet je een lijst indienen met minimaal één kandidaat (en maximaal vijftien kandidaten) en handtekeningen verzamelen van vijf kiezers (op de UT ingeschreven studenten dan wel personeelsleden), die niet ook op de kandidatenlijst voorkomen.

Je kan zelf een eigen lijst indienen, maar je kan je ook bij een bestaande partij aansluiten. Op dit moment zijn de volgende partijen in de raad vertegenwoordigd: UReka, PvdUT, DAS en Campus Coalitie (CC).

Lidmaatschap

URaadsleden ontvangen een vergoeding voor hun lidmaatschap. Voor speciale functies geldt een extra bedrag.

De stemperiode is van maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei 2016 tot 12.00 uur.

De verkiezingsuitslag wordt op vrijdagmiddag 27 mei om 17:00 bekend gemaakt in de Bestuursvleugel.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met de griffie van de URaad, tel. 2026 of 2027 of via de mail info@uraad.utwente.nl